Særudstilling

Menneskefiguren i islamisk kunst - folk, fyrster og hellige mænd

24. november 2017 til 13. maj 2018

Særudstillingen Menneskefiguren i islamisk kunst – folk, fyrster og hellige mænd viser 75 hovedværker fra store dele af den klassiske islamiske verden frem til ca. 1850. Fælles for dem alle er, at de rummer gengivelser af mennesker.

Mange tror, at det ikke er tilladt at afbilde mennesker inden for den islamiske kultursfære. Det er dog en sandhed med modifikationer. Mens nogle muslimer gennem historien har kritiseret og ligefrem ødelagt gengivelser af mennesker, idet sådanne ansås for at være afgudsbilleder, så har andre lige fra den allertidligste tid ladet fremstille kunstværker, hvor menneskefigurer indgik som en væsentlig del. De optræder på alt fra brugsgenstande som keramiske fade, indlagte metalgenstande og tekstiler til arkitektur. Man støder dog især på menneskefigurer i de detaljerige miniaturemalerier, der illustrerer manuskripter eller optræder som selvstændige værker.

Udstillingen sætter først og fremmest fokus på de forskellige måder, hvorpå menneskefiguren er indgået i den islamiske kunst, fra ornament og symbol over videnskabelige diagrammer, til fortællende illustrationer og enkeltstående malerier eller tegninger. Kunstværkerne er især fremstillet til den muslimske verdens øverste samfundslag, og en dominerende tematik er ”Fyrsten og hoffet”, hvor man både kan se herskerportrætter og gengivelser af fyrsternes offentlige såvel som mere afslappede, private liv.

I ”Den religiøse sfære” er der afbildninger af de mandlige og kvindelige figurer, som islam har til fælles med jødedommen og kristendommen, for eksempel Noa, kong Salomon samt Jesus og Maria. Også profeten Muhammad ses på flere malerier, ligesom de mange personer, der i efterfølgende perioder har viet deres liv til Gud.

Udstillingen rummer bl.a. temaer som ”Kvindefremstillinger” og ”De Fremmedartede”, og i mange tilfælde er det slående, at der ikke er stor forskel på, hvorledes gengivelser af mennesker optræder i den islamiske verden og i vesten. Under temaet ”Kærlighed” er der således både eksempler på forelskelse, ulykkelig kærlighed, erotisk begær og kærlighed til Gud.

De udstillede værker er alle fra museets egne samlinger, og flere er nyerhvervede og vises nu for første gang.

Et fyldigt katalog i en dansk og en engelsk udgave publiceres i forbindelse med udstillingen af Davids Samling i samarbejde med forlaget Strandberg Publishing, som omtaler kataloget som et ’pragtværk’, se link til pressemeddelelsen her. Forfatterne er museumsdirektør Kjeld von Folsach og museumsinspektør Joachim Meyer fra Davids Samling. Kataloget rummer desuden en artikel af professor ved Københavns Universitet, Jakob Skovgaard-Petersen, der behandler menneskefiguren i den islamiske verden ud fra et nutidigt perspektiv.

Kataloget kan købes i museumsbutikken for kr. 299,95. I butikken sælges desuden en udstillingsplakat for kr. 40, samt en række postkort med motiver fra et udvalg af de udstillede værker.

Udstillingen løber fra den 24. november 2017 til 13. maj 2018.
Der er gratis adgang til museet og særudstillingen
.