11. marts kl. 19 Det kongelige Kunstkammer. Om Enevældens museum og dets islamiske samling

Det kongelige Kunstkammer
Om Enevældens museum og
dets islamiske samling
Bente Gundestrup

Kunstkammeret blev grundlagt af Frederik 3. omkring 1650. Samlingen var et multimuseum med etnografika fra Mellemøsten, Asien, Afrika og Amerika, oldsager fra Norden og Antikken, middelalderlige kirkeskatte, malerier samt naturalier. De mange genstande blev spredt ved Kunstkammerets opløsning i 1820’erne og findes i dag på fx Nationalmuseet, Rosenborg Slot, Statens Museum for Kunst og Naturhistorisk Museum.
Den ældste del af kunstkammersamlingen blev publiceret i 1991 & 1995 i 3-bindsværket ”Det Kongelige Danske Kunstkammer 1737”. Ved en bevilling fra C.L. Davids Fond og Samling er der nu skaffet midler til publiceringen af de flere tusinde genstande, som kom til Kunstkammeret i årene fra 1737 til 1775.

Bente Gundestrup er cand.mag. i historie og religionshistorie. Hun har gennem mange år været tilknyttet Nationalmuseet som redaktør og konsulent ved flere udstillinger og som forsker af museumshistorie med fokus på Kunstkammeret.