2020

Riddere, drager og dæmoner
i Irans nyere historie
Rasmus Christian Elling

22. januar 2020

Irans moderne historie er historien om en kamp for frihed og uafhængighed præget udadtil af dramatiske sammenstød med vestlig imperialisme og indadtil af progressive og reaktionære tendenser. Når konger, præster, politikere og propagandister med vidt forskellige verdenssyn har skulle bruge farverige metaforer, fandt de dem ofte i fortællingerne om helte og skurke i det episke mesterværk Shahnama (Kongernes Bog), skrevet mellem ca. 977 og 1010 af digteren Firdawsi. I aftenens foredrag vil vi se på eksempler på, hvordan gamle persiske legender – mange af dem at finde i miniaturer i Davids Samling – får nyt liv i moderne politik.

Rasmus Chr. Elling er Iran-forsker og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Med baggrund i sin forskning har han netop udgivet bogen ”Irans Moderne Historie” (Gyldendal 2019).

Fra klassicisme til abstraktion – Thorvald Bindesbølls værk
Mirjam Gelfer-Jørgensen

29. januar 2020

Thorvald Bindesbøll (1846-1908) kan siges at være Danmarks første designer, idet han dækkede alle kunstens og kunsthåndværkets områder – fra arkitektur til bogmærker, fra keramik til tæpper, fra boghåndværk til plakater. Kendt er han for sin etiket til Carlsbergs øl, mindre kendt for sin arkitektur, kirkeudsmykninger eller gravmæler. Foredraget vil understrege hans betydning for datidens kunstindustrielle bevægelse, som han må siges at være en førende eksponent for, noget der fik betydning for efterfølgende generationer.

Mirjam Gelfer-Jørgensen, dr.phil. i kunsthistorie, har tidligere været lektor på Københavns Universitet og overbibliotekar og souschef på Designmuseum Danmark. Hun er forfatter til en række bøger om dansk kunsthåndværk og kunstindustri, og har desuden skrevet om islamisk og jødisk kunst.

Hvor taler du flot dansk!
Abdel Aziz Mahmoud

5. februar 2020

Oplev et indlevende og personligt foredrag inspireret af Abdels prisvindende bestseller, Hvor taler du flot dansk!
Hør om Abdels og hans families kamp for at lykkes i Danmark. Som forældrenes prøvekanin i det nye samfund, og familiens ønske om at blive dansk på den rigtige måde. Grundtvivlen om, hvornår man har gjort nok, og kan man nogensinde det?
Abdel vil også tage os med en tur på sin gøren og laden på de sociale medier, hvor han fortæller, hvordan han tackler hadbeskeder og vrede borgere, der går både efter hans seksualitet og etnicitet.

Abdel Aziz Mahmoud har palæstinensisk baggrund og er aktuelt vært på Go Aften Live på TV 2. Tidligere arbejdet på programmer som Shitstorm (P1), Abdel Mellem Fjender (DR2) og dokumentaren Helvedes Homo (DR).

Ash-Shaheed (Vidnet),
en islamisk spirituel rejse,
en transformation
Jamal Bendahman

19. februar 2020

Ash-Shaheed (Vidnet), en islamisk spirituel rejse, en transformation
Protagonisten Younes i Jamal Bendahmans debutroman Ash-Shaheed (Vidnet) er født i Marokko og opvokset i et religiøst hjem i et gudsforladt, socialt boligbyggeri i et af verdens lykkeligste lande, Danmark. Hans evige følelse af rodløshed er katalysatoren for en fortælling om fremmedgørelse og transcendering i nutidens København. Det hele udfoldes i form af en individuel, kropslig og sanselig erfaring, fortalt gennem Younes, der hele tiden søger efter mening og transcendens, gennem forskellige euforiserende og spirituelle midler. Disse oplevelser antager en karakter, der kan læses i psykologiske, politiske, sociologiske og kulturelle spor. For hvordan opnår man egentlig følelsen af at være hjemme, hvis ens hjem ikke findes? Man opløser den jordiske virkelighed og transformerer hele universet.

Jamal Bendahman er født i Marokko og opvokset i Danmark. Hans anmelderroste debutroman blev udgivet på Forlaget Gladiator i marts 2019 og blev shortlistet til Munch-Christensens Debutantpris 2019.

Willumsens Museum -
En kunstners værk
Lisbeth Lund

26. februar 2020

Willumsens Museum – En kunstners værk
Willumsens Museum er et museum for den danske multikunstner Jens Ferdinand Willumsens (1863-1958) grænseoverskridende, storladne, til tider bizarre og ekstreme, figurative kunst, samt hans egne kunst- og billedsamlinger. Willumsen var selv en af hovedkræfterne bag oprettelsen af museet. Allerede i 1920’erne begyndte han at drømme om et museum for sine samlinger. Men der kom til at gå mere end 30 år, før et museumsprojekt blev en realitet. I 1943 tilbød Willumsen den danske stat sin samling af egne værker, sin private kunstsamling samt sit store arkiv med fotografier, bøger, breve, dagbøger og notater med henblik på et museum. Staten og senere Københavns Kommune afslog dog tilbuddet, men Willumsens slægtsby, Frederikssund, slog til, og i 1957 åbnede dørene til det, der i pressen blev kaldt ”det mest moderne kunstmuseum i Danmark”.

Lisbeth Lund har været museumsdirektør på Willumsens Museum siden 2017.

Arabisk filosofi, en indføring
Christian Høgel

4. marts 2020

Det er almindeligt kendt, at en masse videnskab og filosofi blev udtænkt og formidlet på arabisk i middelalderen. Og der florerer en del udsagn om, at ”vi fik det hele fra araberne”. En ny gymnasiebog forsøger at præsentere den arabiske filosofi forståeligt på dansk og dermed forhåbentlig bringe den arabiske filosofi ind i den almindelige diskussion af – og interesse for – filosofi og filosofihistorie. For dér hører den hjemme! Kom og få et indblik i denne historisk vigtige tankeverden.

Christian Høgel er professor MSO i byzantinsk litteratur ved Institut for Historie på Syddansk Universitet og har bl.a. forsket i den tidligst kendte, komplette oversættelse af Koranen (til græsk, før år 870).

Det kongelige Kunstkammer
Om Enevældens museum og
dets islamiske samling
Bente Gundestrup

11. marts 2020

Kunstkammeret blev grundlagt af Frederik 3. omkring 1650. Samlingen var et multimuseum med etnografika fra Mellemøsten, Asien, Afrika og Amerika, oldsager fra Norden og Antikken, middelalderlige kirkeskatte, malerier samt naturalier. De mange genstande blev spredt ved Kunstkammerets opløsning i 1820’erne og findes i dag på fx Nationalmuseet, Rosenborg Slot, Statens Museum for Kunst og Naturhistorisk Museum.
Den ældste del af kunstkammersamlingen blev publiceret i 1991 & 1995 i 3-bindsværket ”Det Kongelige Danske Kunstkammer 1737”. Ved en bevilling fra C.L. Davids Fond og Samling er der nu skaffet midler til publiceringen af de flere tusinde genstande, som kom til Kunstkammeret i årene fra 1737 til 1775.

Bente Gundestrup er cand.mag. i historie og religionshistorie. Hun har gennem mange år været tilknyttet Nationalmuseet som redaktør og konsulent ved flere udstillinger og som forsker af museumshistorie med fokus på Kunstkammeret.

Aflyst: Det glasklare hjerte –
L. A. Ring
Henrik Wivel

18. marts 2020

På baggrund af mange års forskning og sin aktuelle biografi fortæller Henrik Wivel om den kanoniserede maler L. A. Ring. Ring, der levede fra 1854 til 1933, er en af dansk malerkunsts mest fascinerende skikkelser, karismatisk som menneske og på én gang krystalklar og gådefuld som kunstner. Ring blev i sin ungdom karakteriseret som “Hæslighedens Apostel”, men udviklede sig til en kunstner, der – med en aldrig svækket radikalitet – satte en skønhed i verden uden lige.
L. A. Ring er repræsenteret i Davids Samling med landskabsmaleriet ”Indhegnede grønninger ved en gård med en storkerede på taget, Skærbæk”.

Henrik Wivel er forfatter, dr.phil. og medlem af bestyrelsen for C. L. Davids Fond og Samling.

Aflyst: Opera og klaver fylder
Davids stuer
Sofie Jensen og Jacob Beck

25. marts 2020

Som afslutning på sæsonen skal vi høre kgl. operasanger og sopran Sofie Jensen synge et stemningsfuldt repertoire, sammensat af både danske og udenlandske musikstykker, som harmonerer med museets samlinger af dansk og europæisk kunst fra det 18. til 20. århundrede.

Sofie Jensen er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2008 og Operaakademiet i 2011 og blev i 2016 fastansat som solist på Det Kongelige Teater. Hun akkompagneres på klaver af pianist og konferencier Jacob Beck.