21. februar kl.19 Portrætter i islamisk kunst – Fiktion og virkelighed

Portrætter i islamisk kunst
- Fiktion og virkelighed
Kjeld von Folsach

Hvad karakteriserer menneskeskildringer i den islamiske kunst, og hvorledes adskiller de sig fra de samtidige i den vestlige verden? I en kulturkreds, der har ord for at være billedfjendsk, findes der så vellignende portrætter? Og hvad med hellige personer som profeten Muhammad – må de overhovedet afbildes? Disse og andre relaterede spørgsmål vil blive belyst som en apropos til Davids Samlings særudstilling, “Menneskefiguren i islamisk kunst – folk, fyrster og hellige mænd”.

Kjeld von Folsach er fil.dr. og museumsdirektør i Davids Samling.