29/3 kl. 19 Islamisk feminisme - dengang og nu - og muslimske kvinders rolle deri

Islamisk feminisme - dengang og nu - og muslimske kvinders rolle deri
Sherin Khankan

Den oprindeligt annoncererede foredragsholder Julie Pruzan-Jørgensen er desværre blevet forhindret i at holde sit foredrag om kvindekamp i Mellemøsten på grund af en tjenesterejse.

I stedet har vi den glæde at have indgået en aftale med Sherin Khankan, som vil holde sit foredrag, samme tid og sted, om:

Kvinder i islam og islamisk feminisme: En personlig fortælling om etableringen af Nordeuropas første moske med kvindelige imamer. Institutionalisering af islamisk feminisme og sufisme i Danmark. Sherin Khankan giver eksempler på hvordan kvindelige imamer kan være med til at udfordre patriarkalske fortolkninger af islam, islamofobien og radikal islam.

Sherin Khankan er religionssociolog, imam, kognitiv terapeut og forfatter.

DE, SOM ALLEREDE HAR KØBT BILLET, KANPENGENE REFUNDERET. HAR MAN KØBT BILLET GENNEM BILLETLUGEN.DK, SÅ FÅR MAN EN HENVENDELSE FRA DEM. BILLETTER KØBT PÅ MUSEET, KAN REFUNDERESMUSEET EFTER DEN 14. MARTS.

HVIS MAN ØNSKER AT HØRE SHERIN KHANKAN OG HAR KØBT BILLET TIL DET OPRINDELIGE FOREDRAG, SKAL MAN BLOT MØDE OP MED SIN BILLET, SAMME TID, SAMME STED.