4. oktober kl. 19 Islams moderne gennembrud

Islams moderne gennembrud
Philippe Provençal

I løbet af 1800-tallet blev den islamiske verden konfronteret med et Europa, som var i offensiven på stort set alle planer. Konfrontationen med Europa gjorde, at der i løbet af 1800-tallet kom en række islamiske tænkere, som tog særdeles positivt imod europæiske fremskridtstanker og rationalisme og ønskede, at islam som religion og kultur skulle inkorporere disse. I løbet af 1900-tallet fortsatte disse tanker imod en stedse større sekularisering, og en modreaktion opstod i form af den såkaldte islamiske fundamentalisme.

Philippe Provençal er cand.mag. i semitisk filologi fra Århus Universitet, hvor han studerede arabisk sprog og islamisk kultur og desuden klassisk hebraisk, ugaritisk og aramæisk. Han er ph.d. fra Københavns Universitet i videnskabshistorie i den klassiske arabiske kultur. Hans udgivelse ”Moderne Islam – lille idéhistorie” danner blandt andet grundlag for aftenens foredrag.