6. oktober kl. 19 Linas islam – spændinger og modsætninger

Linas islam – spændinger og modsætninger

Lina Hashim

Foredraget er i to dele. Den første del bliver om Lina Hashims arbejde som kunstner med medierne fotografi og performance, med en antropologisk tilgang til stoffet. Kendetegnet ved hendes arbejde er, at hun dykker ned i tidens kontroversielle, islam-relaterede debatter om selvmordsbombere, sex før ægteskab, tildækkede kvinder samt magi og uddrivelser. Tilgangen til stoffet er anderledes end hos mange andre kunstnere. Hun tager islam under behandling i kombination med det at være insider og efter egne grundige studier af religionens tekster. Den anden del handler specifikt om hendes seneste projekt The Touch. The Touch adskiller sig fra de andre projekter, som undersøger et bestemt felt, ved i stedet at lade feltet undersøge kunstneren selv: ”Værkets tilblivelse er, at jeg lader mig blive undersøgt for forbandelser”.

Lina Hashim er født i Kuwait af irakiske forældre og uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet.