bg.png
sultan.png
arms-neutral.png arms-me.png arms-left.png arms-wrong-11.png arms-wrong-12.png arms-wrong-21.png arms-wrong-22.png arms-ok-11.png arms-ok-12.png arms-ok-21.png arms-ok-22.png

HALLO, UNGE MENNESKER!

Kom herind og lad mig teste jeres viden!
I Sultanens Skole er det SULTANEN, der stiller spørgsmålene, og de unge mennesker, der svarer.

RIGTIGE SVAR GIVER EN APPELSIN.

HELLO THERE, BOYS AND GIRLS!

Come over here and let me test your knowledge!
In the Sultan’s School the SULTAN asks the questions and you boys and girls provide the answers.

EACH TIME YOU KNOW THE RIGHT ANSWER, YOU GET AN ORANGE.

Man siger, at den islamiske dekoration er domineret af geometriske mønstre, skrift og arabesker. Hvilket af disse kunstværker er dekoreret med arabesker?
We say that Islamic decoration is dominated by geometric patterns, writing, and arabesques. Which of these works of art is decorated with arabesques?
q01-1.jpg q01-2.jpg q01-3.jpg
Det islamiske bedehus, moskeen, blev udbredt til de fjerneste egne. Hvilken af disse er fra Kina?
The Islamic house of prayer, the mosque, spread to the most distant lands. Which one of these is from China?
q02-1.jpg q02-2.jpg q02-3.jpg
Fabelvæsner forekommer mange forskellige steder i den islamiske kunst. Hvilket af disse fabelvæsner er dog ikke fra den islamiske verden?
Mythical creatures are found in many different places in Islamic art. Which of these mythical creatures is not from the Islamic world?
q03-1.jpg q03-2.jpg q03-3.jpg
Den ene af disse skåle har form som en kashkul - en særlig tiggerskål, som dervisher i århundreder har båret over skulderen og anvendt til modtagelse af almisser. Hvilken?
One of these bowls is shaped like a kashkul, a special begging bowl that for centuries dervishes have carried over their shoulder and used to receive alms. Which one is it?
q04-1.png q04-2.png q04-3.png
Hvilken af disse verdensberømte bygninger kaldes Taj Mahal?
Which of these world-famous buildings is called the Taj Mahal?
q05-1.jpg q05-2.jpg q05-3.jpg
Muslimerne værdsætter en række af de samme personer, som jøderne og de kristne. På dette miniaturemaleri ser du en af patriarken Jakobs 12 sønner, Joseph, som på arabisk kaldes Yusuf. Hvem er Joseph?
Muslims revere a number of the same people as Jews and Christians. This miniature painting has one of the Patriarch Jacob’s 12 sons, Joseph, whose Arabic name is Yusuf. Which one is Joseph?
q06-bg.jpg q06-1.png q06-2.png q06-3.png
Mønter har til alle tider vakt glæde hos de muslimske sultaner. Hvilken af disse mønter er ikke fremstillet i den islamiske verden?
Coins have delighted Muslim sultans throughout the ages. Which of these coins was not made in the Islamic world?
q07-1.png q07-2.png q07-3.png
Mange islamiske kunstgenstande har deres egne betegnelser. Hvilken af disse genstande er en katar?
Many Islamic works of art have their own special names. Which of these objects is a katar?
q08-1.jpg q08-2.jpg q08-3.jpg
Det Osmanniske Rige kom til at strække sig over store områder. Hvilket af disse kort viser det Osmanniske Rige i midten af det 16. århundrede?
In time, the Ottoman Empire grew and covered large areas. Which of these maps shows the Ottoman Empire in the middle of the 16th century?
q09-1.png q09-2.png q09-3.png
Araberne opfandt deres eget alfabet for mere end 1300 år siden og har frem til i dag udviklet skriften i forskellige retninger. Hvilken af disse sider er ældst?
The Arabs invented their own alphabet more than 1300 years ago and have developed its script in different directions. Which of these is the oldest?
q10-1.jpg q10-2.jpg q10-3.jpg
Du fik appelsinappelsiner ud af 10 mulige.
You got orangeoranges out of 10.
orange-5.png orange-10.png