Privatlivs- og Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Davids Samling lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en klar politik om at behandle de oplysninger, du giver os, ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

1. Indsamling og brug af personoplysninger

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor:

• Ved tilmelding til nyhedsbrev
• Ved tilmelding til undervisning
• Ved bestilling af omvisninger
• Ved køb af billetter til Davids Bazar

Persondata, der behandles, kan omfatte: Navn, telefonnummer, mailadresse, password, brugernavn, tilknyttet organisation, afdeling samt titel.

Herudover behandles persondata, som den enkelte selv aktivt har givet til Davids Samling, herunder kontaktoplysninger.

2. Videregivelse af oplysninger

Davids Samling videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Personoplysninger bliver på intet tidspunkt solgt til tredjepart.

Davids Samling kan videregive oplysningerne, såfremt Davids Samling er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol samt anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Davids Samling anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne, herunder serverhosting, system­vedligeholdelse, e-mail service og drift af CRM-platform. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.

Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Davids Samling.

3. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når disse ikke længere er nødvendige for levering af Davids Samlings services eller for at opfylde bogføringskrav eller andre lovkrav.

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke f.eks. nyhedsbrevet.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stoppes behandlingen af dine personoplysninger, og de slettes, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger i henhold til lovgivningen.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau f.eks. ved brug af SSL – certifikat.

6. Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil Davids Samling besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Davids Samling behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted.

Såfremt du anmoder om det, kan Davids Samling give dig adgang til de data, der omhandler dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Davids Samling. Vores kontaktoplysninger finder du under punkt 8.

Hvis du mener, at de persondata, Davids Samling behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Davids Samling og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I visse tilfælde vil Davids Samling have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet:

Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan dog i forbindelse med dette arbejde blive opkrævet et gebyr.

7. Links til andre hjemmesider mv.

Hjemmesiden davidmus.dk kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger.

8. Kontakt

David Samling
CVR.: 62575115
Adresse: Kronprinsessegade 30-32
1306 København K
Tlf. 33 73 49 49
E-mail: administrator@davidmus.dk
 

Cookiepolitik

På davidmus.dk bruger vi cookies for at optimere dit besøg og undersøge, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Disse oplysninger bruges til løbende at generere statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

På davidmus.dk bruges Google Analytics (tredjeparts cookies) til indsamling af følgende oplysninger:

• Antal besøgende
• Anvendt tid på hjemmesiden samt tidspunkt
• Anvendte enheder
• Anvendte browsere
URL på besøgte sider

De indsamlede data til Google Analytics slettes løbende og senest efter 2 år.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer.

Hvis du ikke vil tillade cookies

Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.

Hvordan du sletter cookies eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr, afhænger af din browser.