Organisation

Bestyrelsen for C.L. Davids Fond og Samling

Professor, dr.polit.
Erik Hoffmeyer, formand

Advokat
Aage Spang-Hanssen, næstformand

Advokat
Torsten Hoffmeyer

Professor
Peder Mortensen

Museumsdirektør
Poul Erik Tøjner

Redaktør, dr.phil.
Henrik Wivel

Direktionen for C.L. Davids Fond og Samling

Museumsdirektør, fil.dr.
Kjeld von Folsach
k.folsach@davidmus.dk

Finansdirektør
Niels Mazanti
n.mazanti@davidmus.dk