Organisation

Bestyrelsen for C.L. Davids Fond og Samling

Professor, dr.polit.
Erik Hoffmeyer, formand

Advokat
Torsten Hoffmeyer

Professor
Peder Mortensen

Museumsdirektør
Poul Erik Tøjner

Redaktør, dr.phil.
Henrik Wivel

Direktionen for C.L. Davids Fond og Samling

Museumsdirektør, fil.dr.
Kjeld von Folsach
k.folsach@davidmus.dk

Finansdirektør
Niels Mazanti
n.mazanti@davidmus.dk