Samlingerne

Islamisk samling

Den islamiske samling er i dag museets største. På C.L. Davids tid bestod den af en mindre gruppe middelalderkeramik fra Mellemøsten og nogle få tekstiler. Nu repræsenterer samlingen stort set hele den klassiske, islamiske verden fra Spanien i vest til Indien i øst, og den dækker perioden fra det 7. til det 19. århundrede. Derudover er alle kunstneriske medier repræsenteret. Den islamiske samling er langt den største af sin art i Skandinavien, og den hører til blandt de ti væsentligste i den vestlige verden.

De islamiske kunstgenstande belyses fra tre forskellige indfaldsvinkler: Islamisk kunst i et historisk-geografisk perspektiv, Islamisk kunst fordelt efter materialer og Islamisk kunst i et kulturhistorisk perspektiv.

Tidsangivelser

I museets tekster refereres almindeligvis til den kristne kalender. Nogle genstande bærer dog en præcis datering efter den islamiske kalender, der tager sit udgangspunkt i år 622 efter Kristi fødsel – året for Muhammads udvandring (hijra) fra Mekka til Medina. Når hijra-dateringer anvendes, angives de med et ”H” efterfulgt af den kristne årstalsangivelse. Årstalsangivelser i forbindelse med personer er normalt fødsels- og dødsår, men i forbindelse med regerende fyrster angiver de regeringsperioden.