Undervisning

Undervisning på Davids Samling

Davids Samling tilbyder gratis undervisning i form af omvisninger til folkeskoleelever (fra 5. klasse), gymnasiet, HF og tekniske skoler.
Universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner tilbydes særlig tilrettelagt undervisning efter aftale. Omvisningerne foretages også på engelsk.

Omvisninger for hold op til 30 personer kan bestilles tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 og 13.00 i perioden 1. september – 15. december og 1. februar – 1. juli.

Hele forløbet varer ca. 1½ time, se venligst Ved ankomsten.

Omvisninger bør bestilles i god tid i forvejen. Vær opmærksom på, at bookingen først er gennemført, når en bekræftelse er modtaget pr. mail fra museet.

Kontakt venligst museet i tilfælde af afbud, så tidspunktet bliver ledigt for andre klasser/hold, der står i kø.

For tiden tilbydes:

Hvad er islamisk kunst?
Miniaturemalerierne og den verden, de skildrer
Den arabiske skrift
Fabelvæsner i islamisk kunst
Islam – religionen set gennem kunsten
Portrætter i europæisk og islamisk kunst