20. november kl. 19 For fædrelandet. Godsejer Johannes Hage – Kunstsamler og museumsstifter

For fædrelandet.
Godsejer Johannes Hage – kunstsamler og museumsstifter
Birgitte von Folsach

Malerisamlingen på Nivaagaard blev skabt af Johannes Hage (1842-1923), der var passioneret kunstsamler. Nederlaget i 1864 havde været svært at forvinde, både han og hans et år ældre bror deltog i krigen, og broren faldt ved Dybbøl. Derfor besluttede Johannes Hage senere i livet at skaffe sit fædreland oprejsning. I 1908 skænkede han sin enestående samling af italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder til offentligheden. Foredraget belyser Johannes Hages liv og virke.

Birgitte von Folsach, cand.mag., er museumsinspektør på Nivaagaards Malerisamling. Hun har haft ansvaret for flere guldalderudstillinger, den seneste ”En duft af evighed. Blomstermaleren J.L. Jensen”. For tiden er hun ved at skrive en bog om guldaldersamlingen på Nivaagaard, hvoraf størsteparten stammer fra Johannes Hages tid.