2017

Hvad flygter de fra?
Nagieb Khaja

25. januar 2017

Europa er modtager af den største folkevandring set i nyere tid. Bl.a. prøver flygtninge fra konflikten i Syrien at komme væk fra borgerkrigen. Men hvad er det, de flygter fra? Hvordan er konflikten opstået, og hvordan er forholdene i og omkring Syrien? Er der overhovedet mulighed for at skabe fred? Aftenens foredrag beskriver baggrunden for konflikten og viser klip fra den dokumentarfilm, Nagieb Khaja har lavet om emnet.

Nagieb Khaja er uddannet journalist og arbejder som mellemøstkorrespondent, dokumentarinstruktør og forfatter.

Kunstsamleren Heinrich Hirschsprung
Marianne Saabye

1. februar 2017

Heinrich Hirschsprung satte sig som ung for at skabe en samling af dansk kunst, der kunne give et repræsentativt billede af det 19. århundredes danske kunst. Samlingen tæller en lang række hovedværker, både af guldalderens kunstnere, skagensmalerne, Hammershøi og symbolisterne. I 1902 skænkede Hirschsprung samlingen til den danske stat og i 1911 åbnede museet i Stockholmsgade.

Mag.art. Marianne Saabye, der igennem en lang årrække var direktør for museet, vil i foredraget fortælle om Hirschsprungs baggrund, familiens relationer til kunstnerne og om samlingens tilblivelse.

Selve kunstværkerne i Den Hirschsprungske Samling skal naturligvis ses på museet i Stockholmsgade 20, læs mere her.

Hvad skal vi med politisk litteratur?
En samtale mellem forfatteren Lone Aburas og redaktør ved Gyldendal, Simon Pasternak

8. februar 2017

Lone Aburas og Simon Pasternak vil tale om hendes forfatterskab siden debuten ”Føtexsoen”. De vil diskutere satire, politik, meta- og samtidsromaner, og hvorvidt Lone Aburas´ kulturelle baggrund overhovedet spiller en rolle i romanerne.

Lone Aburas er uddannet cand.scient.soc. og er forfatter til ”Føtexsøen”, “Den svære toer”, ”Politisk Roman” og senest ”Det kommer til at ske” (2016 Gyldendal).

Den seneste udgivelse sælges i museumsbutikken i et begrænset antal på aftenen for foredraget til en særpris af kr. 120.

Martinus Rørbye blandt grækere og ”Muselmænd”
Birgitte von Folsach

22. februar 2017

Den danske guldaldermaler Martinus Rørbye (1803-1848) var utrolig glad for at rejse. For guldalderkunstnerne var Italien et must på den dannelsesrejse, som de alle tog på efter årene på Kunstakademiet. De færreste valgte dog at drage videre, men Martinus Rørbye tog østover i 1835 til Grækenland og Konstantinopel, og her udførte han et væld af skitser og tegninger, som han anvendte i senere arbejder. Med udgangspunkt i Rørbyes dagbog fra rejsen, følger vi i hans fodspor.

Birgitte von Folsach er cand.mag. i dansk og kunsthistorie fra Københavns Universitet og museumsinspektør på Nivaagaards Malerisamling. Hun har haft ansvaret for flere guldalderudstillinger, heriblandt udstillingen ”Martinus Rørbye. Under sydlige himmelstrøg” i 2014, se nærmere her.

Et japansk blik på naturen – om japanismen i dansk billedkunst
Peter Nørgaard Larsen

1. marts 2017

Japanismens betydning for dansk kunstnerkeramik og design er grundigt og begavet beskrevet af først og fremmest Mirjam Gelfer-Jørgensen. Derimod har japanismens indflydelse på den samtidige billedkunst ikke været genstand for særlig opmærksomhed, selvom en række af tidens førende kunstnere var optaget af japansk kunst og samlede på både japanske genstande og japanske træsnit. Foredraget giver en introduktion til japanismen i dansk billedkunst og viser, hvordan indflydelsen fra Japan ikke befinder sig på overfladen i form af motiviske referencer til japanske genstande og kvinder i kimonoer, men snarere skal findes i et japansk blik på naturen og udviklingen af kompositionelle greb, som er umiskendeligt japanske.

Peter Nørgaard Larsen er mag.art. og ph.d. i kunsthistorie og ansat på Statens Museum for Kunst som vicedirektør og samlings- og forskningschef. Han er kurator for forårets udstilling på SMK, ”Japanomania i Norden 1875-1918”, som åbner den 19. januar.

Særudstillingen på SMK er lavet i samarbejde med Ateneum i Helsinki og Nasjonalmuseet i Oslo. Udstillingen er den første på dansk grund, som viser japanismens indflydelse på den danske og nordiske billedkunst, læs mere her.

Portrættets fortælling
Thomas Kluge

15. marts 2017

Hvad er et portræt? Hvilken historie bliver fortalt igennem det? Umiddelbart skulle man mene, at det er den portrætteredes, men svaret er mere kompliceret. Kunstnerens egen person og historie spiller med, men betragterens person, holdninger og erfaringer er måske det mest afgørende i et portræts fortælling. Hvem bliver egentlig “fortalt” i et portræt, og hvordan kan det være, at genren bliver ved med at være aktuel i en verden, som er holdt op med at tro på store historier?

Thomas Kluge er en anerkendt billedkunstner, som særlig har slået sit navn fast som en unik portrætmaler.

Påfuglens Tårer. En rejse i de irakiske ezidiers verden før Islamisk Stat
Peter Wiingaard

22. marts 2017

I august 2014 indledte Islamisk Stat en udrensning mod Nordiraks mange minoritetsreligioner. Blandt dem var de kurdiske ezidier, der blev udsat for tortur, voldtægt, slaveri, menneskehandel og drab. De ezidier, der undslap Islamisk Stat, måtte flygte fra det land, deres religion er knyttet til. Dette er beretningen om et folk, som forgæves råbte om hjælp.
Hør om en særegen kultur, om kaste-systemer, fakirer, bøn mod solen, pilgrimsfærd og ikke mindst den navnkundige påfugleengel, Melek Taus.

Peter Wiingaard er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og Istanbul Bilgi University. Siden 2010 har han studeret mellemøstlige minoritetsreligioner og opholdt sig blandt forskellige mindretalsgrupper i Iran, Irak og Tyrkiet. Påfuglens Tårer (2016) om de kurdiske ezidier er hans første bog.

Islamisk feminisme - dengang og nu - og muslimske kvinders rolle deri
Sherin Khankan

29. marts 2017

Den oprindeligt annoncererede foredragsholder Julie Pruzan-Jørgensen er desværre blevet forhindret i at holde sit foredrag om kvindekamp i Mellemøsten på grund af en tjenesterejse.

I stedet har vi den glæde at have indgået en aftale med Sherin Khankan, som vil holde sit foredrag, samme tid og sted, om:

Kvinder i islam og islamisk feminisme: En personlig fortælling om etableringen af Nordeuropas første moske med kvindelige imamer. Institutionalisering af islamisk feminisme og sufisme i Danmark. Sherin Khankan giver eksempler på hvordan kvindelige imamer kan være med til at udfordre patriarkalske fortolkninger af islam, islamofobien og radikal islam.

Sherin Khankan er religionssociolog, imam, kognitiv terapeut og forfatter.

Den danske sang - og en stemning af Hammershøi
Pernille Rosendahl

5. april 2017

Sangerinden Pernille Rosendahl vil med sin klangfulde, rene og melodiøse stemme slutte sæsonen i Davids Bazar med at synge en række klassiske, danske sange. Med et blik på og en fornemmelse for de gråtonede og særprægede stemninger, man finder i Hammershøis kunst, genfinder hun lignende følelser i sangene. Hun bliver akkompagneret af Søren Vestergaard på tangenter og guitar.

Pernille Rosendahl er en dansk sangerinde, kendt fra bands som Swan Lee og The Storm. Hendes debutalbum som solist ”Dark Bird” udkom i april 2016.

Eventyrfabrikkerne -
stormagasinernes og museernes anpart i det moderne gennembrud i København
Trine Halle

13. september 2017

Foredraget er en historisk spadseretur fra Magasin du Nord på Kongens Nytorv til Davids Samling. Med afstikkere og omveje.

Trine Halle er historiker og museumsinspektør på Magasin du Nord Museum.

Arrangementet er en del af programmet i Golden Days Festival 2017 “COPENHAGEN 850”, der finder sted mellem 2. og 17. september og fejrer Københavns 850 års fødselsdag, se hele programmet her.

Krass Clement - bag kameraet
Krass Clement

20. september 2017

Med udgangspunkt i kunstnerens forskellige fotobøger reflekterer han i foredraget over den anvendte fotografiske praksis. Krass Clement fremstiller med egne ord ”mærkeligt poetiske billeder, ofte af melankolsk karakter”. Han debuterede med sin første fotobog i 1978, og netop bogformen synes at være hans foretrukne udtryk. De første mange år holdt han sig strengt til kornede, sort-hvide fotografier, men fra og med år 2000, har han taget det skarpe farvefotografi til sig.

Krass Clement er uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole og regnes for en af vor tids mest anerkendte kunstfotografer i Danmark. Hans syriske billeder vises indtil 22. oktober i Davids Samling i særudstillingen ”Impasse Hotel Syria – fotografier af Krass Clement”.

Hofmalerens storhed og fald
Charlotte Christensen

27. september 2017

1772 var skæbneåret for Carl Gustaf Pilo, direktør for Det Kongelige Kunstakademi og den danske konges ypperste portrætmaler. Efter Struensees fald så man med skepsis på udlændinge, og da Pilo var svensker og tidligere havde været tæt knyttet til hofmarskal A.G. Moltke, benyttede malerens uvenner sig af lejligheden til at få ham styrtet. Vi skylder ham de bedste portrætter fra kong Frederik den Femtes tid, hvoraf en del findes i offentligt eje, men flere på slotte og herregårde i Skåne og i Danmark. Efter nogle trange år i sit hjemland vendte lykken for Pilo. Hans ufuldendte kæmpelærred med en gengivelse af Gustaf den Tredjes kroning er i dag et af hovedstykkerne i Stockholms Nationalmuseum – som genåbner til næste år.

Charlotte Christensen har skrevet om 1700-tallets store kunstnere i Danmark, Jens Juel, Vigilius Eriksen og Nicolai Abildgaard. Seneste udgivelse: Drømmebilleder – Carl Gustaf Pilos Portrætkunst (2016, Nyt Nordisk Forlag /Gyldendal). Kommende værk: Guldalderens Billedverden.

Islams moderne gennembrud
Philippe Provençal

4. oktober 2017

I løbet af 1800-tallet blev den islamiske verden konfronteret med et Europa, som var i offensiven på stort set alle planer. Konfrontationen med Europa gjorde, at der i løbet af 1800-tallet kom en række islamiske tænkere, som tog særdeles positivt imod europæiske fremskridtstanker og rationalisme og ønskede, at islam som religion og kultur skulle inkorporere disse. I løbet af 1900-tallet fortsatte disse tanker imod en stedse større sekularisering, og en modreaktion opstod i form af den såkaldte islamiske fundamentalisme.

Philippe Provençal er cand.mag. i semitisk filologi fra Århus Universitet, hvor han studerede arabisk sprog og islamisk kultur og desuden klassisk hebraisk, ugaritisk og aramæisk. Han er ph.d. fra Københavns Universitet i videnskabshistorie i den klassiske arabiske kultur. Hans udgivelse ”Moderne Islam – lille idéhistorie” danner blandt andet grundlag for aftenens foredrag.

Tro, Håb og Persien
Farshad Kholghi

25. oktober 2017

Skuespiller og debattør Farshad Kholghi vil fortælle os om sin kulturelle baggrund i Iran, sin families flugt til Danmark og om de glæder, udfordringer og omvæltninger, livet i Danmark har bragt med sig.

Farshad Kholghi er en dansk-iransk skuespiller, debattør og foredragsholder, som i adskillige år har spillet på den danske teater- og filmscene. Han er forfatter til en række bøger og artikler om højaktuelle temaer, såsom integration og andre samfundsrelaterede emner.

Altid brændende - Carl Jacobsen som privat samler og smagsreformator
Flemming Friborg

8. november 2017

Glyptoteket startede som privat kunstsamling i 1878. Brygger Carl Jacobsen (1842-1914) og hustru Ottilia (1854-1903) skabte herefter i en nærmest manisk indsats for dansk kunstglæde en samling på mere end 8000 kunstværker – mest skulptur. Tanken med Glyptoteket var at demokratisere “den Store Kunst”, og trække fjerne og fremmede kulturers vigtigste frembringelser til lille Danmark. Men Jacobsens ville også opdrage danske kunstnere og forbedre den hjemlige skulptur, ud fra bryggerens ret håndfaste holdninger til billedkunst. Samlingen er vild, og konceptet er ét af dansk museumslivs mest flamboyante nogensinde. Glyptotekets samling stritter den dag i dag i alle retninger – men der var mening bag galskaben.

Flemming Friborg er magister i kunsthistorie og var direktør for Ny Carlsberg Glyptotek 2002-2017. Forinden har han som museumsinspektør ved moderne samling samme sted og siden overinspektør stået for en lang række udstillinger af dansk og fransk kunst i ind- og udland. Friborg er forfatter til talrige bøger og artikler om maleri og skulptur i det 18.-20. århundrede.

Kurdistan - fire stater, hvilken fremtid?
Deniz Serinci

15. november 2017

Hvem er kurderne? Hvad er det for en kamp, de kæmper? Vi hører ofte i medierne om Kurdistan, kurderne og deres mangeårige kamp for frihed og demokrati. I Syrien kæmpede kurderne og Islamisk Stat om byen Kobani. I Irak kæmper kurderne for at løsrive sig fra Baghdad. I Iran og Tyrkiet kæmper de ligeledes for mere kulturelt selvstyre. Konflikten har også berørt Danmark, pga. sagen om den kurdiske tv-station ROJ-tv og ti kurdiske mænd, anklaget for at samle penge ind til PKK. I foredraget tager Deniz Serinci os på rejse gennem kurdernes historie i Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien, hvor de i årtier enten ikke måtte tale deres sprog, blev forfulgt af Saddam Hussein eller gjort statsløse.

Deniz Serinci er redaktør på JIYAN.DK, Danmarks kurdiske avis og har skrevet flere bøger om Mellemøsten, heriblandt om kurderne. Han har bidraget til bogen “Kampen om Mellemøstens Fremtid“, Ræson (2016) samt skrevet bøgerne “Terrorens kalifat – et indblik i Islamisk Stat (IS)“, Frydenlund (2015) og ”Tyrkiets historie 1923-2012”, Frydenlund (2013).

Regnbuer og drømme –
tyrkisk og kurdisk folkemusik
Fuat Talay og Cahit Ece

22. november 2017

Barndomsvennerne Fuat Talay og Cahit Ece spiller tyrkisk og kurdisk musik. De to musikere dyrker en variation af musikalske landskaber, hvor den anatolske folkemusik bl.a. krydres med sufi- og alevimusik. De traditionelle toner og melodier blandes på forskellige etniske instrumenter og en blød, lækker og intens lyd rammer publikum.

Fuat Talay spiller på baglama og udgav i 2008 albummet ”Sufisticated”, der efterfølgende blev nomineret til en Danish World Award, og i 2011 udgav han albummet ”Oh Romeo”. Cahit Ece spiller på kaval og balaban og har udgivet CD’erne “Berya” i 2002, “Feryad” i 2009 og “Nalin” i 2015.

Menneskeskildring og billedforbud
Joachim Meyer

29. november 2017

I den islamiske verden hersker der tilsyneladende en konflikt mellem de mange kunstneriske skildringer af mennesker på den ene side, og på den anden en religiøst betinget afstandtagen til billedfremstilling. Hvordan er menneskefiguren blevet skildret, og hvordan er billedkunst med mennesker blevet mødt igennem tiderne i den islamiske verden? Disse spørgsmål vil blive diskuteret med udgangspunkt i museets nyåbnede særudstilling.

Joachim Meyer er ph.d. og museumsinspektør i Davids Samling.