22. september kl. 19 Korstogene: kampen for Paradis og Det Hellige Land

Korstogene: kampen for Paradis og Det Hellige Land

Ane Bysted

Hvad førte til udråbelsen af Det Første Korstog i 1095, og hvad fik tusindvis af vesteuropæiske korsfarere til at søge mod Det Hellige Land? Foredraget lægger ud med den historiske baggrund for korstogene – dels i Mellemøsten med kampene mellem rumseljukkerne og Det Byzantinske Rige i det 11. århundrede – og dels i Vesteuropa. Korsfarerne kunne have flere motiver, bl.a. ønsket om at se de hellige steder, som de kendte fra Biblen, og de var drevet af udsigten til at vinde den åndelige belønning, som de kirkelige autoriteter lovede dem. Både på den kristne og den islamiske side var det en kamp, der blev kæmpet med åndelige såvel som fysiske våben.

Ane Bysted er ph.d. i middelalderhistorie og forfatter til flere bøger om korstogene.