5. oktober kl. 19 Humoristen Karen Blixen og kaliffen Albondocani

Humoristen Karen Blixen
og kaliffen Albondocani
(fra Tusind og én nat)

Ivan Z. Sørensen

Én af Blixens yndlingsfortællere, Mira Jama, elsker ’en god Spas’; ligesom Gud, hævder han – og Blixen med ham! Men hermed kommer han i karambolage med ’Profetens Lov’. Modsætningen mellem humor og rettroenhed er et gennemgående træk i Blixens fortællekunst. Humor er for Blixen – og kaliffen – spøg og spas (den lille humor), men også en livsanskuelse (den store humor). Her er Blixens nøgleord ‛Je responderai’: jeg vil svare (for), jeg vil være ansvarlig. I foredraget inddrages miniature-malerier fra den islamiske samling på Davids Samling.

Ivan Z. Sørensen er mag.art. og cand.mag., forfatter og foredragsholder. Han er tidligere lektor ved Firenzes Universitet og museumsinspektør ved Karen Blixen Museet.