2018

Hammershøi in the David Collection
Henrik Wivel

January 17, 2018

Med 15 malerier og kultegninger af Vilhelm Hammershøi i Davids Samling er museet blandt de fire største og fineste i verden med nogle af kunstnerens hovedværker. Dr.phil. Henrik Wivel fortæller om museets grundlægger, højesteretssagfører C. L. David, og Vilhelm Hammershøi og trækker linjer til kunstnerens liv og samtid. Der vises et udvalg af Hammershøis værker, ligesom historien om det sensationelle nye fund af motivet ”Kvinde siddende i hvid stol” berettes.

Henrik Wivel er medlem af bestyrelsen for C. L. Davids Fond og Samling og forfatter til det nyligt udkomne katalog ”Hammershøi i Davids Samling”(Strandberg Publishing 2017).

Why Does He Hate You, Mother?
Özlem Cekic

January 24, 2018

Tidligere blev Özlem Cekic lammet af frygt, når hun som politiker dagligt modtog hadefulde mails eller systematisk blev chikaneret. Hun valgte en strategi, nemlig dialogkaffe. For ifølge hende er der ikke noget alternativ til samtale. Foredraget er baseret på hendes nyeste bog af samme titel, hvor man får indsigt i de grupper af mennesker, som forfatteren har opsøgt i forbindelse med udgivelsen af sin bog. Özlem Cekic kommer med et bud på, hvordan man bygger bro til mennesker, man ikke har et værdipolitisk fælleskab med.

Özlem Cekic er forfatter, foredragsholder, brobygger og tidl. folketingsmedlem.

Impressionists in Ordrup Krat:
Wilhelm and Henny Hansen and Their Ordrupgaard
Rasmus Kjærboe

January 31, 2018

Midt under 1. verdenskrig skabtes en af verdens fineste samlinger af moderne fransk kunst. Pragtværker af Degas, Monet, Manet, Cézanne og Renoir fik adresse i skovene lige nord for København. Bagmanden var en fremsynet forsikringsdirektør og levemand samt hans haveinteresserede kone. Sammen skabte de et hjem i tidens smag som en fuldendt ramme om kunsten. Men ambitionerne var større – de ville skabe et privat museum, der kunne udfordre storbyens etablerede udstillinger.

Rasmus Kjærboe er mag.art., ph.d., inspektør på Ribe Kunstmuseum og næstformand i Dansk Kunsthistoriker Forening med speciale i dansk modernisme, museumsvidenskab og privatsamlere.

Man in the Center - Humanistic
Photography in Denmark
Ingrid Fischer Jonge

February 7, 2018

Hvad menes der med det humanistiske fotografi? Hvornår begynder det at dukke op? Har det en udløbsdato? Hvem arbejder med det i Danmark? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive diskuteret. Fotografer som Jacob A. Riis, Viggo Rivad og Jacob Holdt indgår i diskussionen, hvor også perspektiver til samtidsfotografiet skal udstikkes.

Ingrid Fischer Jonge er fotohistoriker og tidligere direktør for det nu nedlagte Museet for Fotokunst i Odense. Fra 1994 til 2007 var hun ansat som afdelingsleder på Det Kongelige Bibliotek og etablerede Det Nationale Fotomuseum i Den Sorte Diamant. Hun har skrevet en række artikler i tidsskrifter og udstillingskataloger samt bogen: Fotografi i Diamanten. Udvalgte værker fra Det Nationale Fotomuseum (Det Kongelige Bibliotek 2004).

Portraits in Islamic Art
- Fiction and Reality
Kjeld von Folsach

February 21, 2018

Hvad karakteriserer menneskeskildringer i den islamiske kunst, og hvorledes adskiller de sig fra de samtidige i den vestlige verden? I en kulturkreds, der har ord for at være billedfjendsk, findes der så vellignende portrætter? Og hvad med hellige personer som profeten Muhammad – må de overhovedet afbildes? Disse og andre relaterede spørgsmål vil blive belyst som en apropos til Davids Samlings særudstilling, “Menneskefiguren i islamisk kunst – folk, fyrster og hellige mænd”.

Kjeld von Folsach er fil.dr. og museumsdirektør i Davids Samling.

Georg Høst, Danish Consul
in Marocco
Jørgen Bæk Simonsen

February 28, 2018

Georg Høst var dansk konsul i Marokko i slutningen af 1700-tallet og et tidligt eksempel på en dansk område-specialist. Hans to bøger, ”Efterretninger om Marókos og Fes, samlede der i Landene fra Ao. 1760 til 1768” (udgivet i København 1779) og ”Den Marokanske Kajser Mohamed Ben Abdallah’s Historie” (udgivet København 1791) danner grundlag for aftenens foredrag. Foredraget er blevet til på foranledning af åbningen i juni 2018 af udstillingen ”Tegner og Marokko” på Rudolph Tegners Museum.

Jørgen Bæk Simonsen er dr.phil. og lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Ivory and Narwhal Tusk
- Elephants and Unicorns
Jørgen Hein

March 7, 2018

I takt med den europæiske ekspansion i 1500-tallet blev elfenben et yndet kunstnerisk materiale ved de førende fyrstelige hoffer. I sjældenhed og værdi kun overgået af narhvalens spiralsnoede tand, som man antog for at være hornet fra den sagnomspundne enhjørning. Da Grønland, Island og Norge hørte under den danske krone, anvendte både Frederik 2. og Christian 4. enhjørningehorn som fyrstegaver, og med Frederik 3.s erhvervelse af Ghana kom elfenben til. Derfor rummer Rosenborg en af de største europæiske fyrstesamlinger af elfenben og narhvaltand.

Museumsinspektør ved Rosenborg, Jørgen Hein, arbejder for tiden på et katalog over Rosenborgs samling af elfenben.

The Middle East’s New
Political (Dis)order
Rasmus Alenius Boserup

March 14, 2018

Siden oprørene i 2011 har den politiske orden i Mellemøsten og Nordafrika været i hastig forandring. Regeringer er væltet, stater kollapset og regionale og internationale alliancer ombrudt. I dette foredrag fortæller Rasmus Alenius Boserup om de vigtigste tendenser i skabelsen af en ny politisk (u)orden i regionen og diskuterer, hvad vi kan forvente fremover.

Rasmus Alenius Boserup er ph.d. og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og tidligere direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo. Han er forfatter til en række bøger, herunder “Efter foråret” (Gyldendal 2016).

The Magic of the Orient – a Concert with Oud & Double Bass
Bilal Irshed and Rasmus Møldrup

March 21, 2018

Experience a tribute to the oud and listen to classical Arabic music in a new masterful interpretation backed by a double bass. The oud, with its warm and meditative sound, is essential to the Arabic music tradition, but in the hands of Bilal Irshed, it truly serves to capture the history and the beauty of the Orient. Bilal Irshed is a soulful musician who is influenced by Middle Eastern folk music as well as the classical Arabic repertoire, but who is not afraid to blend in new and modern ideas.

Bilal Irshed, a Palestinian composer and oud virtuoso, is viewed as one of the foremost exponents of the oud. In this duet, Bilal Irshed will be accompanied by the Danish bass player, Rasmus Møldrup.

Adventures on Foot
Torben Huss

September 12, 2018

Rejser og billeder og ikke mindst billeder på rejser har været af væsentlig betydning i Torben Huss’ liv. Nu er der gået mere end 50 år siden den første, skelsættende tur til Indien med et kamera i vadsækken. De mange rejser siden, og hvordan det er at få noget og give det tilbage igen, vil Torben fortælle om.

Torben Huss er fotograf og kunstner. I øjeblikket udstiller han nogle af sine rejsebilleder i Davids Samling i særudstillingen ”The Hippie Trail”.

Tones from the East - Crispy Strings and Luscious Rhythms
Niels Overgaard Petersen
and Mirwais Fedai

September 26, 2018

Music on the Sitar and Tabla
Niels Overgaard Petersen has been captivated by Indian music ever since 1976, when he began making annual visits to India, mainly spent in Varnasi with his teacher, Dr. Raj Bhan Singh.
Mirwais Fedai has delved into Indian music since the age of 10 and studied with Ustad Asif Mahmoud, a disciple/pupil of the legendary tabla master Alla Rakha Khan, who accompanied such musicians as The Beatles and Ravi Shankar.

Danish Adventure in Iran
Morten Hansted

October 3, 2018

Danmark har historisk set haft masser af forbindelser med Iran. I år fejres et af resultaterne, nemlig Den Transiranske Jernbane, som blev bygget under ledelse af danske ingeniører og som nu kan fejre 80 års fødselsdag. Morten Hansted fortæller historien om jernbanen og kommer også forbi Carsten Niebuhrs opdagelsesrejse til Mellemøsten, da Niebuhr i 1765 gik i land i Iran samme sted, hvor de første atomkraftværker mange år senere skød op. Der vil også være fokus på et dansk arkæologisk project, og til sidst rundes af med shahens store og omdiskuterede 2500 jubilæumsfest i 1971.

Morten Hansted er journalist og har arbejdet på bl.a. Berlingske Tidende, TV2 og DR. Siden 2014 har han beskæftiget sig med Iran, og udgav i 2017 den anmelderroste bog ”Danske eventyr i Iran” (Gyldendal).

Erdogan's New Turkey
Lasse Ellegaard

October 10, 2018

Udadtil fører Erdogan en udenrigspolitik, der har skabt øget afstand til Vesten – EU, USA og Nato – og sigter på dominerende indflydelse i Syrien og Irak. Støtten til Det Muslimske Broderskab har medført spændinger til Egypten og Saudi-Arabien, og Ankara er efter væbnet intervention i Syrien og genoptagelse af den interne krig mod det kurdiske PKK ophørt som ‘blød magt’ og rollemodel for arabiske demokrater. Lasse Ellegaard taler om udviklingen i Tyrkiet og den arabiske verden med udgangspunkt i præsident Erdogans position som de facto enehersker med en neo-osmannisk dagsorden.

Lasse Ellegaard er journalist og har virket som mellemøstkorrespondent siden 1995 i Tyrkiet, Israel og Libanon, primært for Information og Jyllands-Posten. Han er forfatter til bøgerne ”Med Gud i hælene” (Gyldendal 2007) og ”Det forrykte forår” (Information 2012).

Elisabeth Jerichau Baumann and the Forgotten English Link
Sine Krogh

October 24, 2018

Elisabeth Jerichau Baumann var en udpræget kosmopolit, der vakte opsigt, da ægteskabet med billedhuggeren Jens Adolf Jerichau i 1848 førte hende fra Rom til København. Vanskelighederne med at blive accepteret af det danske kunstmiljø betød, at hun gennem en årrække rettede sin opmærksomhed mod Victoriatidens London, et af periodens internationale kunstcentre. Jerichau Baumann var målrettet, strategisk og dygtig, og under sine ophold i London deltog hun aktivt i udstillingslivet og fik en imponerende omgangskreds. Foredraget belyser et helt ukendt kapitel af Jerichau Baumanns rejseliv og hvordan hun navigerede i den dynamiske, victorianske kunstverden.

Sine Krogh er mag.art. i kunsthistorie og ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet. Hun er medforfatter til bogen ”Breve fra London” om Elisabeth Jerichau Baumann (Strandberg Publishing 2018).

Knud W. Jensen and His
and Our Museum
Poul Erik Tøjner

October 31, 2018

Louisianas direktør fortæller om Knud W. Jensens ideer med Louisiana og om, hvordan man oversætter ideerne til en ny tids sprog. En aften om museernes rolle i samfundet og om kunstens og kulturens rækkevidde.

Poul Erik Tøjner har siden 2000 været direktør for Louisiana Museum for Moderne Kunst.

The Muslims’ Muhammad
Jakob Skovgaard-Petersen

November 14, 2018

Igennem islams 1400-årige historie har muslimer beundret, dyrket og elsket Muhammad. Hver en detalje i hans liv er blevet endevendt og forklaret. Men muslimer er mennesker, som lever i historien, og deres forståelse af verden har ændret sig med tiden og generationerne. Derfor har deres opfattelser af Muhammad også udviklet sig. Foredraget giver forskellige eksempler på muslimernes mangeartede Muhammad med vægten lagt på nye tolkninger i det 20. århundrede.

Jakob Skovgaard-Petersen er professor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

"The Washer of the Dead" — A Conversation with the Author Sara Omar

November 21, 2018

Debutroman ”Dødevaskeren” (Politikens Forlag) udkom den 30. november 2017 og solgte helt ekstraordinært 50.000 eksemplarer på en måned. Den er genstand for stor debat grundet forfatterens mod, bogens kontroversielle indhold og kritikken af kvindesynet og de patriarkalske og paternalistiske holdninger i et mandsdomineret samfund. Journalist Gudrun Marie Schmidt fra Politiken interviewer forfatteren, som også læser højt fra romanen og uddyber dens indhold.

Sara Omar er en dansk-kurdisk romanforfatter og den første internationalt anerkendte kvindelige romanforfatter fra Kurdistan.