Bikubens Museumslegat 2010


Længst til højre ses direktør Kjeld von Folsach sammen med de øvrige prismodtagere og Bikubenfondens direktør.
Foto: Hasse Ferrold.

Bikubens Museumslegat til museumsdirektør ved Davids Samling, Kjeld von Folsach

Bikubens museumslegat på 50.000 kr. går til en person inden for museumsverdenen, der har bidraget med en speciel indsats og hvis arbejde har sat sig spor og højnet det faglige niveau. I år blev den tildelt museumsdirektør ved Davids Samling, Kjeld von Folsach, og overrakt af lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen med følgende ord:

Dr.phil. Kjeld von Folsach har som museumsdirektør i mange år været drivkraft bag opbygningen af en islamisk samling i verdensklasse. Dertil kommer den overordentlig vellykkede istandsættelse og udvidelse af Davids Samling, hvor den særegne dobbelthed af islamisk og europæisk kunst og kunsthåndværk er bibeholdt.
For dette konsekvente og kvalificerede arbejde med at erhverve og på smukkeste vis formidle samlingen tildeles Kjeld von Folsach Bikubens Museumslegat.

Bikubenfondens Museumspriser

Yderligere information om Bikubenfondens Museumslegat findes på www.museumsprisen.dk