Curriculum (in Danish)

Omvisningerne og pensumkrav

Omvisningerne relaterer sig på forskellig vis til pensumkravene for helholdsvis folkeskolen og gymnasiet/hf, som disse er beskrevet i undervisningsministeriets lærevejledninger “Fælles mål”, “Undervisningsvejledning for gymnasiet og hf” og “STX-bekendtgørelsen”. Nedenfor ses relationerne mellem de enkelte omvisninger og lærevejledningerne.

Omvisningen “Hvad er islamisk kunst?”
Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kunstskaber der sætter eleverne i stand til at”:• Kende til forskellige tegnemetoder • Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt • Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form • Genkende enkelte stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer • Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og internet i eget billedarbejde • Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og islamiske fremtrædelsesformer og mangfoldighed • Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Omvisningen “Miniaturemalerierne og den verden de skildrer”
Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kunstskaber der sætter eleverne i stand til at”: • Kende til forskellige tegnemetoder • Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering • Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt • Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form • Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk • Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og islamiske fremtrædelsesformer og mangfoldighed • Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Omvisningen “Den arabiske skrift”
Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kunstskaber der sætter eleverne i stand til at”: • Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering • Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt • Genkende enkelte stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer • Anvende billeder som kommunikationsmodel • Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og islamiske fremtrædelsesformer og mangfoldighed • Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Omvisningen “Fabelvæsner i islamisk kunst”
Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om "tilegnelse af kunstskaber der sætter eleverne i stand til at: • Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering • Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt • identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund af normer, etiketter og bagvedliggende værdier • Beskrive og analysere forskellige kulturelle udtryksformer • Reflektere over sig selv og egne værdier som resultat af en kulturhistorisk proces • Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og islamiske fremtrædelsesformer og mangfoldighed • Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Omvisningen “Portrætter i europæisk og islamisk kunst”
Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at”:• Iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder • Genkende forskellige billedkategorier og – genrer • Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form • Arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i • Se forskel på forskellige kulturers billedformer • Reflektere over udvalgte kunsthistoriske perioders karakteristiske træk med udgangspunkt i billeder • Analytisk sammenholde værker fra forskellige kunsthistoriske perioder • Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor • Fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk.