2016 SHAHNAMA - Det farverige heltedigt om Irans fortid

En særudstilling af miniaturer med fortællinger fra det iranske nationalepos Shahnama

18. marts – 6. november 2016

DAVIDS SAMLING PRÆSENTERER DEN MEST OMFANGSRIGE SÆRUDSTILLING SIDEN GENÅBNINGEN AF MUSEET I 2009

Hvorfor Shahnama?
Shahnama er verdenslitteratur. I den persisktalende del af verden i særdeleshed, men også i Indien, Tyrkiet og Mellemøsten har digtet været en ”klassiker” i århundreder. Selv i Tyskland, England og USA har man oversat den gamle tekst og i nyere tid afholdt udstillinger med digtets utallige afbildninger.

Shahnama (Kongernes bog) er skrevet af iraneren Firdawsi og afsluttet i år 1010. I sit store værk – nok verdens længste digt med over 50.000 vers – skildrer han Irans historie fra en svunden sagntid til det 7. århundrede, hvor de arabiske hære løb det gamle kongerige overende. Som i Saxo Grammaticus, i Homers værker og i folkeeventyr kombinerer Shahnama historie, spændende fortællinger, dramatiske krigsscener og kærlighedsforviklinger. Værket har altid været uhyre populært i den persisktalende del af den islamiske verden og spiller stadig i Iran en vigtig rolle som et nationalt symbol.

I Danmark er der ikke mange, der har hørt om Shahnama. Det søger denne udstilling at råde bod på.

National identitet
Interessen for Iran og iransk kultur er tiltagende. Det persiske riges fortid og det nuværende Iran kan på mange måder anskues ud fra den samme selvforståelse. For forfatteren Firdawsi var det et mål at skabe et storslået og uudsletteligt billede af et ur-Persien, en national identitet, som han selv og det aristokrati, han tilhørte, kunne være stolte af, og som i kraft af sin egenart tog afstand fra de indtrængende muslimske magthaveres kultur og historie. Shahnama er således verdenshistorie set fra et iransk perspektiv, et kampskrift for en national selvforståelse og for en storhedstid forud for islams komme. Skrevet på persisk er det også et opgør med det udefrakommende arabiske sprog. Der er påfaldende få arabiske låneord at finde i værket, til trods for, at der på forfatterens tid var mange arabiske ord i det persiske sprog. Digtets indhold er endvidere ikke underlagt Koranens historieskrivning.

Alment menneskeligt
Shahnama berører almenmenneskelige og aktuelle temaer: Venskab og fjendskab, frihed og tyranni, kærlighed og had – for blot at nævne nogle. Modsætningerne er dog sjældent entydige, da Shahnamas helte og skurke agerer som mennesker, hvis handlinger og bagvedliggende bevæggrunde er mangfoldige. Værket er samtidig fuldt af gode historier og eventyr om helte og overnaturlige kræfter – som man kender fra eksempelvis Ringenes Herre eller Star Wars. Samtidig har Shahnama givet anledning til billedkunst, der også i dag har en stor tiltrækningskraft.

Malerierne
Udstillingens kerne er malerierne. I stedet for at fokusere på den kunsthistoriske kontekst disponeres udstillingen efter kronologien i Shahnama – fra verdens begyndelse til de muslimske araberes erobring af Iran – et forløb, der med Davids Samlings værker illustreres fra start til slut. Malerierne er først og fremmest fra Iran, men også fra Indien og Tyrkiet. Shahnamas motiver indgår i en billedtradition, som kan følges fra generation til generation. Eksempler er ”Siyawushs ildprøve”, hvor en rytter rider igennem et flammehav, eller ”Gayumarths hof”, der beskriver en urtilstand, hvor mennesker og dyr lever i pagt med hinanden og naturen. Enkelte skildringer fra Shahnama har opnået ikonisk status og er i dag blandt de mest berømte i persisk maleri.

Udstillingen
Særudstillingen giver publikum en enestående mulighed for at opleve en ældgammel, fremmedartet og dramatisk billedverden. Fortællingerne udfolder sig gennem hen ved 60 værker, og man kan også se våben i en særlig montre. Man vil kunne studere miniaturernes detaljer med forstørrelsesglas. Alle tekster kan læses på dansk og engelsk. Miniaturemalerierne er, på nær et enkelt indlån, Davids Samlings egne værker.

I forbindelse med særudstillingen udgives et rigt illustreret katalog på dansk og et på engelsk. Kataloget indeholder artikler om flere aspekter af digtet Shahnama.

Torsdag den 17. marts kl. 16-18 holdes en reception i anledning af udstillingsåbningen. Såfremt repræsentanter for pressen ønsker at deltage, bedes man kontakte kommunikationsansvarlig Sonja Wiesener på s.wiesener@davidmus.dk for at få tilsendt en invitation.

I Davids Bazar holder museumsinspektør Peter Wandel den 13. april kl. 19 et foredrag om udstillingen – med den sanselige titel “Voldsom skønhed”.

Billetprisen er kr. 50, og billetter kan købes på billetlugen.dk, se nærmere her.

I løbet af udstillingsperioden tilbydes tillige gratis omvisninger i særudstillingen. Se forårets omvisningsprogram her.

Miniature fra Firdawsis Shahnama, "Siyawushs ildprøve", detalje, Iran Shiraz; ca. 1440Miniature fra Firdawsis Shahnama, "Siyawushs ildprøve", detalje, Iran Shiraz; ca. 1440

Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Gayumarths hof”, detalje, Iran, Shiraz; 1575-90Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Gayumarths hof”, detalje, Iran, Shiraz; 1575-90

Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Rustam smides i havet af div’en Akvan”, detalje, Indien, Bijapur; ca. 1610Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Rustam smides i havet af div’en Akvan”, detalje, Indien, Bijapur; ca. 1610

Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Kay Khusraw indtager det dæmonbesatte Bahman Slot”, detalje, Iran, Tabriz; mellem 1520-35Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Kay Khusraw indtager det dæmonbesatte Bahman Slot”, detalje, Iran, Tabriz; mellem 1520-35

Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Isfandiyars dræber simurgh'en”, Iran, Tabriz; mellem 1520-35Miniature fra Firdawsis Shahnama, ”Isfandiyars dræber simurgh'en”, Iran, Tabriz; mellem 1520-35