2019 Fra Philipsen til Salto - gensyn med den nyere danske samling

Ny særudstilling fra 24. maj 2019:
Fra Philipsen til Salto -
gensyn med den nyere danske samling

24. maj 2019 - 29. november 2020

J.F. Willumsen, "Bjerget på den anden side af søen farves rødt af solens stråler", 1901J.F. Willumsen, "Bjerget på den anden side af søen farves rødt af solens stråler", 1901

”Jeg begyndte som de fleste drenge i en tidlig alder at samle på frimærker – også på insekter, sommerfugle o. l. Det voldte mig megen morskab, men jeg blev aldrig nogen passioneret samler på nogen af disse områder” (C.L. David, 1953).

Til gengæld blev museets stifter en meget alsidig kunstsamler. Da Christian Ludvig David døde i 1960, efterlod han sig ikke alene en rig samling af ældre kunst og kunsthåndværk fra Europa og dele af den islamiske verden, men også en betydelig samling af dansk maleri, skulptur og keramik af kunstnere fra hans samtid. Det er et udvalg fra denne ”moderne” del af samlingen, der nu genudstilles – flere af værkerne for første gang i 60 år.

Sine første indkøb af nyere dansk kunst foretog David som ung sagfører i 1910’erne. Blandt de tidligste værker, der dukker op i bevarede regnskabsbøger, finder man blandt andre malerier af J. F. Willumsen, brødrene Joakim og Niels Skovgaard samt brødrene Vilhelm og Svend Hammershøi. Herefter opbygger David langsomt en samling af samtidskunst med billeder og kunsthåndværk fra en relativ bred gruppe af tidens og den tidligere generations kunstnere, inklusiv Theodor Philipsen, Thorvald Bindesbøll, P. S. Krøyer, L. A. Ring, Poul S. Christiansen, Julius Paulsen, Niels Hansen Jacobsen, Albert Gottschalk, Edvard Weie samt fynboerne Peter Hansen og Johannes Larsen.

Særligt fint repræsenteret i denne udstilling er Theodor Philipsen, J. F. Willumsen og Vilhelm Hammershøi. Den sidste i en grad, hvor man kun sjældent kommer så godt rundt om kunstneren, med eksempler på portrætter og landskaber såvel som interiørmalerier. For Willumsens vedkommende er det tydeligt, at det er den tidlige, ofte symbolistiske og mindre ekspressionistiske del af kunstnerens arbejde, der har optaget samleren.

Selvom Davids interesse koncentrerede sig om den etablerede del af kunstscenen, var der indimellem også plads til yngre, mere moderne udøvere, især inden for keramik og skulptur. Eksempler herpå er Axel Salto, Svend Rathsack og den fransk-danske kunstner Jean Gauguin. Skulpturer, særligt i mindre størrelser, fylder i det hele taget i samlingen, sandsynligvis på grund af en tidlig påvirkning fra billedhuggeren og gudmoren Agnes Lunn. Som barn introduceredes David til hendes arbejde, og som han selv udtrykker det, var det hende ”der stod fadder til min kunstinteresse, ligesom hun stod fadder til mig selv”.

Det ville ikke være forkert at sige, at David i sin smag var lidt konservativ. Samtidig må man tilføje, at han havde øje for det, der skulle forblive betydeligt, langt ind i fremtiden. Mange af værkerne er klassikere, og kun få af kunstnerne er ikke fortsat kendte og populære. Af den grund er det også sådan, at flere af Vilhelm Hammershøis malerier snart skal udlånes til museer i Japan, hvorfor disse kun vil være en del af udstillingen indtil årsskiftet. Den øvrige udstilling vil kunne ses frem til efteråret 2020.

Der er gratis entré til særudstillingen, som åbner den 24. maj 2019.

En udstillingsplakat kan købes i museumsbutikken til kr. 40, og en række nye postkort med danske motiver er trykt i anledning af udstillingsåbningen og sælges til kr. 5.

Enkelte værker kan ses herunder og udstillingens billedmateriale kan downloades her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Peter Wandel på p.wandel@davidmus.dk, tlf. 33 73 49 49.

Davids Samling
Kronprinsessegade 30-32
1306 København K

Theodor Philipsen, "Bissevejr", 1909Theodor Philipsen, "Bissevejr", 1909

L.A. Ring, "Indhegnede grønninger ved en gård med en storkerede på taget, Skærbæk", 1903L.A. Ring, "Indhegnede grønninger ved en gård med en storkerede på taget, Skærbæk", 1903

Peter Hansen, "Gødningssamlere", 1904Peter Hansen, "Gødningssamlere", 1904

Jean Gauguin, "Dansende mand", 1918Jean Gauguin, "Dansende mand", 1918

J.F. Willumsen, "Pottemagervasen", 1900J.F. Willumsen, "Pottemagervasen", 1900

Axel Salto, "Kuglevase", ca. 1957Axel Salto, "Kuglevase", ca. 1957