2015 Landsbyernes Indien. Fotografier af Gianni Berengo Gardin

En udstilling af sort-hvide fotografier fra Indiens landområder

Et udspring ved højvande, MaheshwarEt udspring ved højvande, Maheshwar

25. september 2015 til 21. februar 2016

Davids Samling ønsker med mellemrum at udstille fotografier med motiver, der har forbindelse til den nu- eller forhenværende islamiske verden – som et supplement til museets permanente udstilling af islamisk kunst. Vi er derfor utrolig glade for, at det er lykkedes os at låne en række værker, taget af en af Italiens største, nulevende fotografer, Gianni Berengo Gardin, født i 1930. Det drejer sig om over 50 sort-hvide fotografier, som alle stammer fra hans rejser i Indien mellem 1977 og 79, og det er første gang, at et udvalg af Berengo Gardins fotografiske kunst kan ses i Danmark.

Berengo Gardin er selvlært og hans genre kan betegnes den humanistiske reportage. Det blev udslagsgivende for hans dokumentariske stil, da han i 1954 stiftede bekendtskab med værker af de store amerikanske fotografer Dorothea Lange og Walker Evans og deres gengivelser af fattigdommen under Den Store Depression. Herefter fulgte et toårigt ophold i Paris, hvorunder Berengo Gardin så arbejder af pionererne inden for den franske fotodokumentarisme, såsom Villy Ronis, Édouard Boubat og Robert Doisneau.

I en del år boede Berengo Gardin i Venedig, og han er ofte vendt tilbage til lagunebyen med sit kamera, hvor det karakteristiske byrum, vandets spejlinger og de vekslende atmosfæriske forhold er indgået som vigtige elementer i hans motiver. Herfra stammer også gennembrudsværket In vaporetto (På en vaporetto) fra 1960. Senest har han udført en serie fotografier, der kritiserer de enorme krydstogtskibes ødelæggende effekt på den historiske by (2012-14). Serien skulle i september 2015 have været udstillet i Venedigs Palazzo Ducale, hvilket imidlertid under stor mediebevågenhed er blevet forhindret af byens borgmester.

Ud over italienske aviser har Berengo Gardin arbejdet for store italienske virksomheder som Olivetti og Fiat, hvor han har dokumenteret moderne arbejdsforhold. En yndet motivtype er det arbejdende menneske, både på landet og på fabrikkerne, men hans kamera fanger også omgivelserne, landskaber og industriområder.

Allerede i sin skoletid var Berengo Gardin fascineret af Mahatma Gandhi. Inspireret af dennes tankegang om, at det virkelige Indien skulle findes i de talrige landsbyer og ikke i storbyerne, satte Berengo Gardin sig for at opleve og fotografere landsbyernes Indien, da han i 1977 var på sin første rejse i landet. Opholdet efterfulgtes af andre indtil 1979, i hvilket år han rejste gennem landområdet omkring byen Indore på højplateauet Malwa (Madhya Pradesh) i det centrale Indien. Under de vekslende årstider – de tørre perioder samt den fugtige monsuntid – fotograferede han det enkle hverdagsliv, der udfoldede sig både indenfor i landsbyernes huse, i byrummet og i de omkringliggende landområder. I mange tilfælde udgjorde indbyggerne hovedmotivet, men i andre spillede det omgivende rum en mere dominerende rolle, hvor lyset og skyggerne, eller reflekserne i vandet gav fotografierne abstrakte kvaliteter.

Det udvalg af fotografier, der vises på udstillingen, afspejler bredden i fotografens indiske motiver. I valget af billeder er der også skelet til museets indiske samling, hvor der er åbenbare paralleller til en gruppe miniaturemalerier fra slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede. De såkaldte Company Paintings er fremstillet af indiske kunstnere for engelske bestillere, og disse malerier vidner ligeledes om en interesse for at dokumentere det Indien, som særligt englænderne mødte. Især i de fineste miniaturemalerier fra ”Fraser albummerne” genfinder man kunstnerisk set beslægtede skildringer af livet på landet. Der er tale om virkelige personer, der poserer på samme vis som i fotografierne, iført de lokale klædedragter og i enkelte tilfælde placeret med landsbyen som baggrund. Dermed vidner Berengo Gardins fotografier og museets miniaturer om en mangeårig kontinuitet i de indiske landsbysamfund – en tilstand, som i det 21. århundrede udfordres af Indiens økonomiske udvikling og storbyerne voldsomme vækst.

Berengo Gardin har lagt navn til over 250 bøger med fotografier, hvoraf størsteparten er i sort-hvid og alle optaget med traditionel film. Det digitale fotografi med dets muligheder for efterbehandling og manipulation, er han en stor modstander af.

Entré til Davids Samling og særudstillingen er gratis.

Yderligere oplysninger og rekvirering af billeder kan fås ved henvendelse til:

Kommunikationsansvarlig Sonja Wiesener
s.wiesener@davidmus.dk

og

Museumsinspektør Joachim Meyer
j.meyer@davidmus.dk

www.davidmus.dk

En mand finder skygge under teaktræsbladeEn mand finder skygge under teaktræsblade

Seng ophængt fra loftet i landsbyen PaliyaSeng ophængt fra loftet i landsbyen Paliya