Om museet

Museet er midlertidigt lukket

Besøgsregler med corona-restriktioner, når museet igen er åbent
• Museet har taget visse forholdsregler for at overholde myndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning af Covid-19 virus. Vi opfordrer vore gæster til at udvise forståelse for disse tiltag, herunder om afstand og håndhygiejne.

• Alle personer over 12 år skal bære mundbind på museet.

• Digitale platforme som skærme og info-tablets vil ikke være tilgængelige.

• Besøg af skoler, grupper og lignende forsamlinger vil ikke finde sted indtil videre. Det samme gælder museets omvisninger og events.

• Personalets henstillinger skal til enhver tid følges.

Davids Samling er centralt placeret i det historiske København, tæt på Kongens Have. Museet har til huse i den ejendom, som stifteren, højesteretssagfører C.L. David selv beboede, samt i en senere erhvervet naboejendom, begge fra det 19. århundredes begyndelse. Bygningerne har i 2005-2009 gennemgået en omfattende renovering og fremstår som et fuldt tidssvarende museum med respekt for den historiske arv.

I 1945 besluttede højesteretssagfører C.L. David at bevare sine samlinger for eftertiden i form af et offentligt tilgængeligt museum, drevet af en selvejende fond – C.L. Davids Fond og Samling. Siden Davids død i 1960 er bestanden af kunstværker blevet forøget væsentligt.