Om museet

Besøgsregler

Museet overholder myndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning af Covid-19 virus. Vi opfordrer vore gæster til at udvise forståelse for disse tiltag, herunder om afstand og håndhygiejne. Se adgangskrav for dit besøg herunder.

Med coronapasset skal du dokumentere ét af disse krav og vise ID:
• Du er færdigvaccineret
• Der er gået 14-42 dage fra første vaccinationsstik
• Du har haft corona inden for de seneste 240 dage
• Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer (kvik-test) eller 96 timer (PCR-test)

Besøg af skoler, grupper og lignende forsamlinger forventes at løbe normalt fra september. Det samme gælder museets omvisninger og events.

Personalets henstillinger skal til enhver tid følges.

For yderligere oplysninger, se coronasmitte.dk.Davids Samling er centralt placeret i det historiske København, tæt på Kongens Have. Museet har til huse i den ejendom, som stifteren, højesteretssagfører C.L. David selv beboede, samt i en senere erhvervet naboejendom, begge fra det 19. århundredes begyndelse. Bygningerne har i 2005-2009 gennemgået en omfattende renovering og fremstår som et fuldt tidssvarende museum med respekt for den historiske arv.

I 1945 besluttede højesteretssagfører C.L. David at bevare sine samlinger for eftertiden i form af et offentligt tilgængeligt museum, drevet af en selvejende fond – C.L. Davids Fond og Samling. Siden Davids død i 1960 er bestanden af kunstværker blevet forøget væsentligt.