Information

Adgangsforhold

Museet er mindre egnet for gangbesværede, da Davids Samling har til huse i en fredet bygning med mange trapper.

Kørestole og rollatorer
På grund af museets udformning og beliggenhed i to fredede bygninger med mange, smalle trapper er det desværre ikke muligt at tage en kørestol eller rollator med i samlingerne.

I tilfælde af brand er det ikke muligt at benytte elevatoren. Museet råder ikke over medarbejdere, der kan hjælpe gangbesværede i tilfælde af en eventuel evakuering.

Garderobe
Aflåselige bokse forefindes, hvor der låses ved hjælp af en rød polét.

Toiletter
Forefindes ved foyeren på etage 0 og på etage 4.

Wide adgangsforhold