Organisation

Bestyrelsen for C.L. Davids Fond og Samling

Advokat
Torsten Hoffmeyer, formand

Cand.merc.
Cristina Lage

Museumsdirektør
Poul Erik Tøjner

Redaktør, dr.phil.
Henrik Wivel

Professor
Marie-Louise Bech Nosch

Direktionen for C.L. Davids Fond og Samling

Museumsdirektør, fil.dr.
Kjeld von Folsach
k.folsach@davidmus.dk

Finans- og økonomidirektør
Søren Skov
s.skov@davidmus.dk