Miniature opklæbet på et albumblad. ”Elskende i et landskab”

Indien, Lucknow; 1760-70
Miniaturen: 22,2 × 15,2 cm
Inventarnummer 50/1981
Kunstneren Mir Kalan Khan arbejdede i lighed med mange mogulkunstnere i en stil, der forekommer ret eklektisk. Det unge, lidt ubeslutsomme par synes at være i slægt med Riza-i Abbasis omkring 150 år ældre personager fra Isfahan, mens den mere jordbundne kvinde, der underholder dem på langhalslut, er rent indisk. Træerne i højre side er europæiske, mens den udefinerbare, gule baggrund er yderst original – men også mærkelig.

Kunstneren formår alligevel at skabe et maleri, hvor ikke mindst det store platantræ og forgrunden med sit livlige dyre- og fugleliv formår at binde de forskellige elementer sammen til en indtagende helhed.
Publiceret i
Toby Falk og Douglas Barrett: Gods, gardens and elephants : an exhibition, 17th June to 17th July 1981, Colnaghi, London 1981, kat.nr. 10; 
Stuart Cary Welch: India: art and culture 1300-1900, Metropolitan Museum of Art, New York 1985, kat.nr. 187;
Kjeld von Folsach: Islamisk kunst. Davids Samling, København 1990, kat.nr. 53;
Stephen Markel: “Luxury arts of Lucknow” i Arts of Asia, 1993, 23: March-April, lss. 108-121, s. 110-111;
Kjeld von Folsach, Torben Lundbæk og Peder Mortensen (red.): Sultan, shah og stormogul: den islamiske verdens historie og kultur, Nationalmuseet, København 1996, kat.nr. 228;
Kjeld von Folsach: Kunst fra islams verden i Davids Samling, København 2001, kat.nr. 83;
Kjeld von Folsach: For de Udvalgte Få: Islamisk Miniaturemaleri fra Davids Samling, Louisiana, Humlebæk 2007, kat.nr. 130;
Molly Emma Aitken: “Parataxis and the practise of reuse, from Mughal margins to Mîr Kalân Khân” i Archives of Asian art, 2009, 59, fig. 10, s. 98 og 100; 
Stephen Markel og Tushara Bindu Gude: India's fabled city: the art of courtly Lucknow, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 2010, og Musée National des Arts Asiatiques Guimet, Paris 2011, s. 169;
Terence McInerney: “Mir Kalan Khan” i Milo C. Beach, Eberhard Fischer, B. N. Goswamy (red.): Masters of Indian painting, bd. 2, 1650-1900, Zûrich 2011, kat.nr. 10, fig. 12;
Kavita Singh: Real birds in imagined gardens: Mughal painting between Persia and Europe, Los Angeles 2017, figs. 1 og 2, s. 1-11;
Kjeld von Folsach, Joachim Meyer: Menneskefiguren i islamisk kunst: folk, fyrster og hellige mænd, Davids Samling, København 2017, kat.nr. 53;
Wendy M. K. Shaw: What is "Islamic" art? Between religion and perception, Cambridge 2019, s. 63 og tav. 2;