Miniature fra et eksemplar af al-Sarais Nahj al-Faradis (Paradisets Veje)

Iran, Herat; ca. 1465
Bladet: 41,2 × 29,8 cm
Inventarnummer 15/2012
Miniaturen, der ligesom 13/2012 og 14/2012 stammer fra et manuskript omhandlende Muhammads mystiske himmelrejse (miraj), viser Profeten og ærkeenglen Gabriel (Jibril) ved Kawthar-dammen foran en af de rigt udsmykkede porte til Paradis. Både de ribbede kupler og de flisebeklædte vægge er, ligesom den samtidige arkitektur fra Centralasien, dækket af en rig planteornamentik af forskellig type. Ved dammen står utallige drikkekar af guld og jade eller celadonglaseret keramik, fra hvilke de troende kan slukke tørsten efter Dommedags trængsler.

Selve Paradishaven med dens mange spirituelle såvel som mere sanselige glæder er ikke skildret i dette smukke maleri, og ingen billedkunstner har formodentlig evnet at beskrive den så intenst for de troende, som Koranen og senere skriftlige skildringer kunne.

Af museets syv malerier fra dette manuskript er det raffinerede ”Paradisets Port” det, der tydeligst peger frem mod timuridemaleriets kunstneriske zenit i slutningen af det 15. århundrede.
Publiceret i
verso
Kjeld von Folsach: Flora islamica: plantemotiver i islamisk kunst, Davids Samling, København 2013, kat.nr. 1, s. 13-14;
Eleanor Sims: “The Nahj al-Faradis of Sultan Abu Sa’id ibn Sultan Muhammad ibn Mirranshah: an illustrated Timurid ascension text of the “Interim” period” i Journal of the David Collection, 4, 2014, kat.nr. 9, fig. 27, s. 132-133;
Kjeld von Folsach: “Paradise on earth: water and the Islamic garden”, i John Kuhlmann Madsen, Nils Overgaard Andersen og Ingolf Thuesen (red.): Water of life : essays from a symposium held on the occasion of Peder Mortensen's 80th birthday, Copenhagen 2016, fig. 1, s. 184-185, 187;
Jakob Skovgaard-Petersen: Muslimernes Muhammad - og alle andres, København 2020, s. 71;