Ældre europæisk samling

Dansk maleri

I Davids Samling ses en fin lille gruppe malerier udført af nogle af de vigtigste danske kunstnere i perioden ca. 1750-1850. Der er portrætter udført af Vigilius Eriksen, der en årrække arbejdede ved Katarina 2.s hof i Rusland, og af den yngre og i Danmark særdeles produktive Jens Juel. I første halvdel af det 19. århundrede – den danske malerkunsts guldalder – blev C.W. Eckersberg den vigtigste figur, både i kraft af sine malerier og sit virke som lærer. Eckersbergs uddannelsesrejse i 1810’erne bragte ham både til Paris og Rom og prægede hans maleri i en nyklassicistik retning, både hvad angår stil og motivvalg. For den næste generation, der talte malere som Christen Købke og P.C. Skovgaard, kom de nationale, danske motiver imidlertid til at spille en langt større rolle.