Materialer

Sten og stuk

Gruppen sten kan inddeles i tre kategorier: ædelsten, halvædelsten, samt grovere stenarter.
De egentlige ædelsten benyttedes med forskellige slibninger til at berige smykker og våben. Halvædelsten som bjergkrystal, jade, karneol og jaspis brugtes til små, fint forarbejdede luksusgenstande fra kander til dolkeskæfter, men f.eks. også til seglsten. De benyttedes ligeledes som indlægningsmateriale i de såkaldte pietra dura arbejder.

Marmor, alabast og sandsten er de stenarter, der oftest anvendes til dekorative arkitekturelementer fra kapitæler og vægrelieffer til jali’er og indskriftpaneler. De benyttedes også til andre skulpturelle formål som f.eks. gravsten og fontæner.

Stuk er et menneskeskabt materiale bestående af kalk, marmorstøv og gips. Det ses i rigt mål anvendt til vægudsmykninger i både lavt og højt relief i det 8.og 9. århundredes Irak og Iran, og teknikken nåede måske sin kulmination i nasridernes Spanien.