Nyere dansk samling

Skulptur

En vigtig baggrund for C.L. Davids interesse for den samtidige danske kunst var slægtskabet med billedhuggeren og maleren Agnes Lunn (1850-1941), moderens kusine. Agnes Lunns små billedhuggerarbejder har skærpet Davids interesse for statuetten, en type kunstgenstand, som blev et populært samlerobjekt i begyndelsen af det 20. århundrede, og som David værdsatte højt.