Undervisning

Ved ankomsten til museet

Davids Samlings undervisningsafdeling har skærpet sine retningslinjer ved skolebesøg som følge af COVID-19!

Ved ankomsten til museet bedes alene læreren henvende sig til informationen og melde klassens ankomst. Ved museets indgang er der placeret håndsprit, som skal benyttes af alle ved ankomsten. Tøj og tasker skal opbevares i foredragssalen og ikke i garderoben. I udstillingerne bedes eleverne holde ind- og udgange fri for passage og tage hensyn til andre gæsters færden, da der er mange snævre rum i samlingerne.

Får I brug for hjælp og vejledning undervejs, så spørg gerne vores personale, som er til rådighed ved indgangen og i museets udstillinger.

Vi holder os orienteret vedr. sundhedsmyndighedernes vejledning i forhold til skoleklasser. Ved ændringer af de nuværende forholdsregler vil undervisningstilbuddene løbende blive opdateret derefter.