Om Kulturmix

KULTURMIX - Kunst på tværs af kulturer

Nyt læringsprojekt til skolerne

Den Hirschsprungske Samling og Davids Samling er gået sammen i et fælles læringsprojekt, der skal udfordre danske skoleelevers fordomme og styrke deres muligheder for at skabe nye fælles fortællinger.

Den Hirschsprungske Samling har en unik, dansk kunstsamling og Davids Samling huser en af den vestlige verdens ti fineste præsentationer af islamisk kunst. Sammen skal værkerne i de to samlinger få danske skoleelever af enhver etnisk herkomst til at få en bredere forståelse af dansk og islamisk kunst- og kulturhistorie.

Projektet har opnået fondsstøtte fra Nordea-fonden, Kulturstyrelsen og Sportgoodsfonden. Ambitionen er at bruge samlingerne på en ny måde og at nå bredere ud med et budskab om kulturel dialog og mangfoldighed.

Klar fra skoleåret 2017
“Vi ser projektet som et ualmindeligt spændende bidrag til at skabe konstruktive kulturmøder baseret på dialog. Vi er overbeviste om, at projektet kan bidrage til en større fælles forståelse trods forskellige udgangspunkter,” siger Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen.

Med projektet får elever i danske grundskoler fra august 2017 en ny digital læringsplatform, der retter sig mod fag som dansk, historie, kristendomskundskab, billedkunst og samfundsfag.

Link til KULTURMIX hjemmeside her.
KULTURMIX kan også følges på Facebook.