Niels Nedergaard. Fotografier fra Cairo

Niels Nedergaard. Fotografier fra Cairo

Indtil 4. september 2022

I magasinet Bo Bedre, marts 2022, Netop Nu/Kunst, har journalist Lisbeth Bonde omtalt udstillingen og bogudgivelsen om Niels Nedergaard, “Inspireret af orientalsk ornamentik”, læs mere her.

Kunstanmelder og præst Troels Laursen har den 17. marts i Nordjyske Stiftstidende anmeldt bogen om Niels Nedergaard, hvor han bl.a. skriver: “Bogen er en fin påmindelse om en fin maler, der nok er glemt, men som har noget at bibringe nutiden ved hans søgen bagud og væk, og så ligesom hjem igen”, læs anmeldelsen her.

Kunstmagasinet Fine Spind bringer den 18. marts 2022 en anmeldelse af udstillingen – skrevet af journalist og idéhistoriker Amalie Møller Dybro, se her. Anmeldelsen slutter således: “Udstillingen på Davids Samling er både en påmindelse om Niels Nedergaards stadige relevans, og en introduktion til en hidtil overset side af hans talent og liv”.

Forfatter og digter Adda Djørup glæder sig til at se udstillingen og læse videre i bogudgivelsen om Niels Nedergaards liv i Cairo, læs det i Information, Bogkort, 18. marts 2022, her.

Under overskriften “Det farlige begær holder aldrig op med at være hot”, har journalist Mathias Kryger anmeldt udstillingen i Politiken den 22. marts 2022, læs den her.

Ulla Strømberg har anmeldt bogen om Niels Nedergaard i Kulturkupeen, 30. marts 2022. Hun siger bl.a.: “Nu 34 år efter genoplever jeg så det hele via bogen og får gode forklaringer med om mønstrene, menneskevirvaret, sufierne, de gamle paladser, Family Hotel og først som sidst om den smukke, stilfærdige kunstner, der havde fundet ro i det fremmede.” Læs hele anmeldelsen her.

I Weekendavisen fredag 6. maj 2022 har Erik Steffensen anmeldt udstillingen under overskriften: “Selvets meditative opløsning”, hvor der bl.a. står: “På sin vis er udstillingen som et brev om det menneskelige midt i en mystisk anden verden: de forunderlige arabiske nætter under kunstigt lys eller i atelierets smukke halvlys om dagen”, læs anmeldelsen her.

Kunst- og fotografihistoriker Tove Thage har anmeldt særudstillingen i Magasinet Kunst den 11. maj 2022 og foretaget en grundig analyse af Niels Nedergaards kunst og dens plads i samtidens kunstsyn, læs anmeldelsen “Den store besættelse – Niels Nedergaards mønstermanifest” her.

Lysbillede fra Cairo. 1980’erne. Tilhørte Niels Nedergaard. Privat samlingLysbillede fra Cairo. 1980’erne. Tilhørte Niels Nedergaard. Privat samling

Davids Samling viser fotoudstillingen ”Niels Nedergaard. Fotografier fra Cairo”.

Nedergaard var ikke kendt for sit fotografi, men for sit maleri. Alligevel giver netop fotografiet et godt indblik i denne kunstners yderst originale værk, påvirket af æstetik og kultur fra Mellemøsten.
I 1979 rejste Nedergaard (1944-1987) til Cairo og slog sig ned. I de følgende syv år var den egyptiske hovedstad hans faste base, og med direkte adgang til byens puls og den arabiske arkitektur og ornamentik udviklede han et geometrisk og farvestrålende maleri uden sidestykke i dansk kunst.

Fotografierne på udstillingen vidner om den inspiration, som Nedergaard hentede i megabyens fortid såvel som nutid, og såvel om dagen, som om natten. Det kontrastfyldte Cairo og byens mangfoldige livsformer, det spirituelle liv hos sufierne, og ikke mindst mænd og nattens kulørte lys er blandt de temaer, der dukker op på de relativt få, men til gengæld stærkt personlige fotografier. Det fotografiske materiale ledsages af enkelte tegninger og malerier fra kunstnerens hånd, de fleste udstillet for første gang. Endelig gives der plads til Nedergaards egen stemme: En portrætudsendelse, som blev vist på DR i 1985, kan opleves i udstillingens sidste rum.

Udstillingens fotografier stammer alle fra Nedergaards efterladte arkivmateriale hos familie, venner og bekendte. Nogle af fotografierne vises i form af originaltryk, mens andre er nytryk fra mere eller mindre ramponerede negativer, som også findes i det overleverede. Det er ikke altid lige klart, om det er Nedergaard selv, der har trykket på knappen på kameraet, eller om det er venner omkring ham. Sikkert er det dog, at han har brugt og bevaret netop de udstillede aftryk.

Nedergaard vendte tilbage til Danmark i 1986. Han døde året efter som følge af AIDS på Rigshospitalet i København. Stadig i dag fremstår han som en markant dansk kunstner fra 1980’erne og en sjælden repræsentant for kunstnerisk arbejde i krydsfeltet mellem de østlige og de vestlige traditioner.

Udstillingen er kurateret af kunsthistoriker Johan Zimsen Kristiansen. Sideløbende med udstillingsåbningen udgives en bog om Nedergaards tid og virke i Cairo (red. Peter Wandel) med artikler af Johan Zimsen Kristiansen, Jakob Skovgaard-Petersen, May el-Toukhy og Peter Wandel. Læs mere om bogen her.

Bogen er på dansk og engelsk og kan købes i museumsbutikken for kr. 150. En udstillingsplakat koster kr. 40.

Henvendelser om udstillingen kan ske til museumsinspektør Peter Wandel på p.wandel@davidmus.dk.