Landsbyernes Indien. Fotografier af Gianni Berengo Gardin

Landsbyernes Indien. Fotografier af Gianni Berengo Gardin

25. september 2015 til 21. februar 2016

Artikel af fotoekspert Tove Thage om særudstillingen i Magasinet Kunst nr. 1, 4. februar 2016, ‘Indisk Album’ (åbnes som pdf).

Der tilbydes gratis omvisninger i særudstillingen ved Tove Thage:
Fredag, 19. februar 2016, kl. 13
Lørdag, 20. februar 2016, kl. 14 og 15
Søndag, 21. februar 2016, kl. 14 og 15

Gratis billetter udleveres på dagen. Der kan ikke reserveres billetter. Højst 15 personer per omvisning.

På vinterhalvårets fotoudstilling vises værker, taget af en af Italiens største, nulevende fotografer, Gianni Berengo Gardin, født i 1930. Det drejer sig om over 50 sort-hvide fotografier, som alle stammer fra hans rejser i Indien mellem 1977 og 79, og det er første gang, at et udvalg af Berengo Gardins fotografiske kunst kan ses i Danmark.

Berengo Gardin er selvlært og hans genre kan betegnes den humanistiske reportage. Det blev udslagsgivende for hans dokumentariske stil, da han i 1954 stiftede bekendtskab med værker af de store amerikanske fotografer Dorothea Lange og Walker Evans og deres gengivelser af fattigdommen under Den Store Depression. Herefter fulgte et toårigt ophold i Paris, hvorunder Berengo Gardin så arbejder af pionererne inden for den franske fotodokumentarisme, såsom Villy Ronis, Édouard Boubat og Robert Doisneau.

Allerede i sin skoletid var Berengo Gardin fascineret af Mahatma Gandhi. Inspireret af dennes tankegang om, at det virkelige Indien skulle findes i de talrige landsbyer og ikke i storbyerne, satte Berengo Gardin sig for at opleve og fotografere landsbyernes Indien, da han i 1977 var på sin første rejse i landet. Opholdet efterfulgtes af andre indtil 1979, i hvilket år han rejste gennem landområdet omkring byen Indore på højplateauet Malwa (Madhya Pradesh) i det centrale Indien. Under de vekslende årstider – de tørre perioder samt den fugtige monsuntid – fotograferede han det enkle hverdagsliv, der udfoldede sig både indenfor i landsbyernes huse, i byrummet og i de omkringliggende landområder. I mange tilfælde udgjorde indbyggerne hovedmotivet, men i andre spillede det omgivende rum en mere dominerende rolle, hvor lyset og skyggerne, eller reflekserne i vandet gav fotografierne abstrakte kvaliteter.

Det udvalg af fotografier, der vises på udstillingen, afspejler bredden i fotografens indiske motiver. I valget af billeder er der også skelet til museets indiske samling, hvor der er åbenbare paralleller til en gruppe miniaturemalerier fra slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede. De såkaldte “Company Paintings” er fremstillet af indiske kunstnere for engelske bestillere, og disse malerier vidner ligeledes om en interesse for at dokumentere det Indien, som særligt englænderne mødte. Især i de fineste miniaturemalerier fra ”Fraser albummerne” genfinder man kunstnerisk set beslægtede skildringer af livet på landet. Se eksempler fra hjemmesiden her. Der er tale om virkelige personer, der poserer på samme vis som i fotografierne, iført de lokale klædedragter og i enkelte tilfælde placeret med landsbyen som baggrund. Dermed vidner Berengo Gardins fotografier og museets miniaturer om en mangeårig kontinuitet i de indiske landsbysamfund – en tilstand, som i det 21. århundrede udfordres af Indiens økonomiske udvikling og storbyerne voldsomme vækst.

Berengo Gardin har lagt navn til over 250 bøger med fotografier, hvoraf størsteparten er i sort-hvid og alle optaget med traditionel film. Det digitale fotografi med dets muligheder for efterbehandling og manipulation, er han en stor modstander af.

Gianni Berengo Gardin under åbningen af udstillingen den 24. september 2015. Foto: Linus KlempGianni Berengo Gardin under åbningen af udstillingen den 24. september 2015. Foto: Linus Klemp

Information

Entré til Davids Samling og særudstillingen er gratis.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Museumsinspektør Joachim Meyer
j.meyer@davidmus.dk