Dansk keramik

Flere materialer

Fajance og porcelæn omplantet til Norden

Den københavnske fabrik i St. Kongensgade (1724-1771) var som den første i Norden anlagt til produktion af blå-hvide fajancer. Under ledelse af tyskeren Johann Ernst Pfau (1727-1749) udførtes fajancerne, hvad typer og dekorationer angår, i en sen-barok stil, beslægtet med de samtidige tyske og franske. Efterfølgende brød rokokostilen igennem i fabrikkens produktion.

St. Kongensgade-fabrikken blev dog snart udkonkurreret af en række nye virksomheder, der etableredes bl.a. i Kastrup, i hertugdømmerne i Slesvig, Eckernförde og Stockelsdorf samt i Herrebøe i Norge. Disse fabrikker kunne også fremstille polykrome fajancer.

Udforsk kategori
SubcollectionPickerBlock
VisitUsBlock

Besøg os og fortab dig i kunsten

Copyright 2022 © - Davids Samling