Tuluniderne og Fatimiderne

Alle dynastier

År 850-1200

År 850-1200

Egyptens løsrivelse fra abbasiderne startede under tuluniderne (868-905). Ahmad ibn Tulun var abbasidisk guvernør over Egypten, men han tog selv kontrol med landets finanser og erobrede derefter Syrien med sin egen hær. I sin egyptiske hovedstad Fustat anlagde han en ny bydel til hæren, med et af periodens vigtigste, bevarede islamiske monumenter, nemlig Ibn Tulun-moskeen, der er stærkt påvirket af den samtidige arkitektur i abbasidernes Samarra. Dynastiet regerede kun få generationer, hvorefter Egypten og Syrien kortvarigt faldt tilbage under abbasidisk kontrol.

Søg efter kategori
GeographyBlock

Geografi

VisitUsBlock

Besøg os og fortab dig i kunsten