Maleri og tegninger

Flere materialer

Nybrud og kunstneriske fællesskaber

I begyndelsen af 1880’erne rettede en række danske billedkunstnere hård kritik mod Kunstakademiets strenge optagelsesregler og undervisningsforhold samt konservative kunstsyn. Det førte bl.a. til oprettelsen af den alternative kunstskole ’Kunstnernes frie Studieskoler’ i København i 1882, hvor undervisningen bar præg af frihed og åbenhed over for de store nybrud, der fandt sted i den internationale malerkunst set i forhold til motivvalg, teknik og malemåde. Malerne P.S. Krøyer og Lauritz Tuxen underviste med inspiration fra de nye strømninger, som de hentede med hjem fra Paris, og Kristian Zahrtmanns undervisning fik afgørende betydning for den danske malerkunsts videre udvikling i det 20. århundrede.

Udforsk
SubcollectionPickerBlock
Udforsk samlingen
VisitUsBlock

Besøg os og fortab dig i kunsten

Copyright 2022 © - Davids Samling