Undervisning

Undervisning på Davids Samling

UNDERVISNINGEN TIL EFTERÅRET

Davids Samlings undervisningsafdeling har skærpet sine retningslinjer ved skolebesøg som følge af COVID-19.

Museets undervisningsafdeling tilbyder i efteråret 2020 et særligt tilrettelagt forløb for gymnasie- og hf-klasser, samt videregående uddannelser. Undervisningen vil finde sted i museets foredragssal i form af en ca. 45 min. introduktion til museets islamiske samling, herunder en præsentation af udvalgte museumsgenstande. Efterfølgende kan klasserne på egen hånd, fordelt i mindre grupper af max fire personer, gå på opdagelse i udstillingerne. Læreren bedes opdele klassen i faste grupper på forhånd.

Ved ankomsten til museet bedes alene læreren henvende sig til informationen og melde klassens ankomst. Ved museets indgang er der placeret håndsprit, som skal benyttes af alle ved ankomsten. Tøj og tasker skal opbevares i foredragssalen og ikke i garderoben. I udstillingerne bedes eleverne holde ind- og udgange fri for passage og tage hensyn til andre gæsters færden, da der er mange snævre rum i samlingerne.

Får I brug for hjælp og vejledning undervejs, så spørg gerne vores personale, som er til rådighed ved indgangen og i museets udstillinger.

Museets undervisningsafdeling vil som udgangspunkt desværre ikke kunne tilbyde forløb for grundskoleklasser i resten af 2020.

Vi holder os orienteret vedr. sundhedsmyndighedernes vejledning i forhold til skoleklasser. Ved ændringer af de nuværende forholdsregler vil undervisningstilbuddene løbende blive opdateret derefter.

Forløbet bør bestilles i god tid i forvejen. Vær opmærksom på, at bookingen først er gennemført, når en bekræftelse er modtaget pr. mail fra museet.