Vi tilbyder undervisningsforløb på både dansk og engelsk for folkeskoleklasser, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser tirsdag til fredag klokken 10 og klokken 13 fra den 1. februar 2024 til og med den 14. juni 2024 samt fra den 2. september 2024 til og med den 20. december 2024.

 

Her på siden finder du al praktisk information om vores forløb, men tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Undervisningsforløb

Før besøget

Vælg det ønskede undervisningsforløb og send en forespørgsel på den dato og det tidspunkt, der passer jer, i vores bookingsystem. 

Ved ankomst

Når I ankommer til museet, melder I jeres ankomst i receptionen. Mødestedet med jeres underviser er i garderoben.

Fra garderoben går I sammen til museets 2. sal, hvor I får en introduktion til Davids Samling og til det valgte tema. Klasser/grupper på mere end 15 personer er opdelt i to grupper - hver med en underviser fra museet. Rundvisningerne foregår på 3. og 4. sal, hvor den islamiske samling har til huse. Hele forløbet tager ca. 1,5 time.

Vi glæder os til at tage imod jer på museet!

Hvad er islamisk kunst?

Hvad er islamisk kunst? Få en spændende introduktion til den islamiske verdens imponerende kunsthistorie fra profeten Muhammads tid og frem til det 19. århundrede.

På denne tur vil I høre om det såkaldte billedforbud, de klassiske dekorationsformer i kunsten og se kunstgenstande fra Spanien til Indien og fra Usbekistan til Egypten.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens/holdets niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens/holdets fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Islam - religionen set gennem kunsten

En spændende omvisning om religionen bag kunsten. Fokus vil være på islams fem søjler, Koranens betydning og det såkaldte billedforbud. Der vil desuden blive draget paralleller til kristendommen.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens/holdets niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens/holdets fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Miniaturemalerierne og den verden, de skildrer

Hør om de islamiske miniaturemaleriers livlige og fortællende univers, fyldt med eventyrlige billeder. På denne omvisning vil fokus blive lagt på vores samling af bogillustrationer – verdens største udstillede samling. Der vil blive fortalt om kunstnerne, deres værker og historierne bag.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens/holdets niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens/holdets fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Den arabiske skrift

Se den arabiske skrift i dens mange vidunderlige former – fra de tidligste koraner til monumentale vægdekorationer. På denne omvisning vil forskellige typer af kunst dekoreret med kalligrafi blive vist, samtidigt med at der fortælles om skriften, kunstnerne og historierne bag værkerne.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens/holdets niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens/holdets fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Fabelvæsner i islamisk kunst

Hør om dragen, sfinksen, simurghen og andre fantastiske skabninger i den islamiske verdens kunst.

I et ellers ofte billedfattigt univers har utallige fabeldyr sneget sig ind i kunsten – hør historier om disse og hjælp med at finde deres gemmesteder.

I hver enkelt omvisning tages der udgangspunkt i klassens/holdets niveau i tale og stil. Spørgsmål, der er relevante for klassens/holdets fokusområde, er meget velkomne, både før, under og efter besøget.

Den Magiske Spinel

En graphic novel til den kreative underviser

Arbejder du med billedkunst, historie, religion, dansk eller engelsk, er det muligt, at bogen kan bruges i din undervisning. Særligt i forhold til kunst og kunsthåndværk eller islam og den islamiske verdens historie burde der være noget at hente, også omkring hverdagsdialoger på dansk og engelsk (i den engelske udgave). Bogen er helt bevidst ikke lavet som en almindelig lærebog, men den kreative underviser kunne måske nok få nytte af den.

Læs mere om Den Magiske Spinel i forbindelse med udstillingen om - og udgivelsen af - bogen i 2020 her: 

Om pensumkrav

Omvisningerne relaterer sig på forskellig vis til pensumkravene for helholdsvis folkeskolen og gymnasiet/hf, som disse er beskrevet i undervisningsministeriets lærevejledninger “Fælles mål”, “Undervisningsvejledning for gymnasiet og hf” og “STX-bekendtgørelsen”. Nedenfor ses relationerne mellem de enkelte omvisninger og lærevejledningerne.

Hvad er islamisk kunst?

Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at”:

• Kende til forskellige tegnemetoder.

• Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt.

• Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form.

• Genkende enkelte stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer.

• Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og internet i eget billedarbejde.

• Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og kunstens fremtrædelsesformer og mangfoldighed.

• Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Islam – religionen set gennem kunsten

Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om ”tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at”:

• Gengive træk ved verdensreligionerne såsom deres oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.

• Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og kunstens fremtrædelsesformer og mangfoldighed.

• Reflektere over sig selv og egne værdier som resultat af en kulturhistorisk proces.

• Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

• Reflektere over relationen mellem religion og samfund.

• Sammenligne verdensreligionerne og gøre rede for ligheder og forskelle.

• Identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund af normer, etiketter og bagvedliggende værdier.

• Diskutere og forholde sig til egen og andres opfattelse af tilværelsen.

Miniaturemalerierne og den verden de skildrer

Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at”:

• Kende til forskellige tegnemetoder.

• Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering.

• Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt.

• Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form.

• Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk.

• Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og kunstens fremtrædelsesformer og mangfoldighed.

• Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Den arabiske skrift

Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at”:

• Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering.

• Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt.

• Genkende enkelte stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer.

• Anvende billeder som kommunikationsmodel.

• Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og kunstens fremtrædelsesformer og mangfoldighed.

• Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Fabelvæsner i islamisk kunst

Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om "tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at:

• Arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelsesforhold og placering.

• Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt.

• identificere forskellige menneske- og natursyn og forholde sig til dem på baggrund af normer, etiketter og bagvedliggende værdier.

• Beskrive og analysere forskellige kulturelle udtryksformer.

• Reflektere over sig selv og egne værdier som resultat af en kulturhistorisk proces.

• Få kendskab til den islamiske verdens historiske perioder og kunstens fremtrædelsesformer og mangfoldighed.

• Forholde sig til forskellige kulturelle udtryk som redskaber med henblik på at møde og forstå kulturer.

Portrætter i europæisk og islamisk kunst

Denne omvisning imødekommer undervisningsministeriets ønske om “tilegnelse af kundskaber der sætter eleverne i stand til at”:

• Iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder.

• Genkende forskellige billedkategorier og – genrer.

• Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form.

• Arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i.

• Se forskel på forskellige kulturers billedformer.

• Reflektere over udvalgte kunsthistoriske perioders karakteristiske træk med udgangspunkt i billeder.

• Analytisk sammenholde værker fra forskellige kunsthistoriske perioder.

• Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor.

• Fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk.

Feedback fra elever og undervisere

Nogle af de tilbagemeldinger vi har fået fra elever og undervisere om vores undervisningsforløb:

Fra skoler og gymnasier

Borupgaard Gymnasium: “Imponerende rigdom”, “Jeg har haft mine forældre med derinde efterfølgende”, “Anede ikke at der fandtes et sted som Davids Samling.”

Rygaards Skole: “I 8. klasse kan vi slet ikke blive færdige med at snakke om vores tur til Davids Samling.”

Langelinjeskolen: “De to-sprogede elever var begejstrede for at omviseren kunne tale arabisk”, “eleverne i 6. kl. synes det er anderledes og meget spændende, bl.a. fordi det ikke ligner et almindeligt museum.”

Bernadotteskolen: “Et stort tak for en meget fin rundvisning med 6.a – I formåede at levendegøre historierne og fastholde interessen hos børnene”

Den Classenske Legatskole: “Eleverne melder tilbage, I var gode til at tale til eleverne og ikke henover hovedet på dem”

Fra universiteter og seminarier

Professions højskolen UCC: “De studerende fra Zahle var meget begejstrede. Det er tydeligt, at de fik meget med sig både fagligt og didaktisk”

Institut for kunst- og kulturvidenskab, Københavns Universitet: “Vores studerende var meget rosende af omvisningen og de diskussioner, vi havde”

Saxo Instituttet, Københavns Universitet: “Tusind tak for besøget og en meget inspirerende introduktion, som både vi undervisere såvel som de studerende har snakket meget om siden”

French High School in Morrocco: “I deeply wanted to send this message to thank the guides. We will without any doubt come back to the museum with pleasure”

Islamologi, Lund Universitet: “Stort tack för den fina guidning igår. Studenterna fick en mycket bra upplevelse och jeg fik även en del ny informatiion som var värdefull”

Copyright 2022 © - Davids Samling